Wartość handlu towarami rolno-spożywczymi obniżyła się po raz pierwszy od 1995 roku, tj. od wstąpienia Austrii do Wspólnoty. Wołowina była jednym z niewielu towarów, których eksport zwiększył się zarówno pod względem wartości, jak i wolumenu handlu.

W 2009 roku Austriacy wyeksportowali 100 tys. ton wołowiny, tj. o 7,2 proc. więcej niż w 2008 roku. Wartość eksportowanej wołowiny zwiększyła się o 6 proc. Od czasu przystąpienia Austrii do Unii eksport wołowiny z tego kraju podwoił się. W 2009 roku import towarów rolnospożywczych do Austrii obniżył się zarówno pod względem wartości, jak i ilości.

Wartość importu zmniejszyła się o 7,6 proc. do 7,89 mld euro. Deficyt w handlu tymi towarami wyniósł 760 mln euro.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl