Sprawę testów na BSE podniosła belgijska minister rolnictwa Sabine Laruelle, która podkreśliła, że limit wieku zwierząt poddawanych obowiązkowym testom na BSE powinien zostać podniesiony z 48 do 60 miesięcy życia lub też powinny one zostać zniesione w stosunku do zwierząt urodzonych po 1 stycznia 2004 roku.

Komisarz Unii ds. zdrowia John Dalli stwierdził, że przewiduje się dalsze zmiany dotyczące ochrony przed BSE, co wynika ze zmniejszania się zagrożenia tą chorobą. Dalli podkreślił też, że testy na BSE nie są jedynymi narzędziami chroniącymi konsumentów przed BSE, gdyż ważniejsze jest usuwanie z tusz zwierząt niebezpiecznych organów tj. mózgu i rdzenia kręgowego.

Dalli zapowiedział także, że o wprowadzeniu zmian w przepisach dotyczących ochrony przed BSE (m.in. testów na BSE) będą decydowały ścisłe kryteria naukowe. W procesie tym szczególną rolę odegra Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa śywności (EFSA). Według danych Komisji Europejskiej w 2009 roku stwierdzono w krajach Wspólnoty 59 przypadków BSE, w tym 13 w Hiszpanii oraz 11 w Wielkiej Brytanii.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl