Szanse i wyzwania branży mięsnej w 2023 roku

19 stycznia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja pod hasłem: „Szanse i wyzwania branży mięsnej w 2023 roku”. Jej organizatorem było Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP.

W trakcie spotkania komisarz Janusz Wojciechowski zwrócił uwagę na konieczność zacieśniania współpracy producentów mięsa i jego przetwórców. Zapewniał, że w jego zainteresowaniu pozostaje wprowadzenie zmian w systemie Nutri-Score (5-Colour Nutrition Label, 5-CNL) – pięciokolorowa etykieta żywieniowa, będąca próbą uproszczenia systemu oceny ogólnej wartości żywieniowej produktu spożywczego.

Ten temat wracał także w wypowiedziach prof. Andrzeja Pisuli, wiceministra Janusza Kowalskiego i Przemysława Rzadkiewicza. Wszyscy zabierający głos na ten temat podkreślali, że system Nutri-Score, adresowany do konsumentów, stosowany w oznaczeniu produktów sieci wielkopowierzchniowych, uderza w producentów wyrobów (także mięsnych) charakteryzujących się wysoką jakością.

Coraz mniej małych gospodarstw rolnych

– Kluczową sprawą jest harmonijne współdziałanie trzech elementów:  rolników, przetwórców i sieci dystrybucji – zwrócił uwagę komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

– Jeżeli ta równowaga jest zachowana, to mamy zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe – dodał komisarz Wojciechowski.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej wyraził zaniepokojenie szybkim tempem ubywania małych gospodarstw rolnych we wspólnocie. Podkreślił, że zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej i oparcie się o Plany Strategiczne ma m.in. przeciwdziałać temu zjawisku. – Martwi mnie ogromny spadek gospodarstw hodowlanych – dodał komisarz Janusz Wojciechowski.

W tym kontekście podkreślił znaczenie polskiego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, w którym prawie 4 mld euro przeznaczone zostały dla hodowców, w tym aż 1,4 mld na dobrostan zwierząt.

Zagrożenia dla branży mięsnej

Przedstawiciele branży wskazywali na pojawiające się zagrożenie ze strony Komisji Europejskiej, która skłania się do wdrożenia w całej UE francuskiego sytemu znakowania żywności Nutri-Score.

– Jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego systemu, bo nie zgadzam się na dyskryminację polskiej, dobrej żywności np. przez markety, które mogą ten system do tego wykorzystywać – zadeklarował sekretarz stanu Janusz Kowalski.

Wiceminister zwrócił też uwagę, że kolejnym zagrożeniem dla branży może być ponowna próba wprowadzenia zakazu promocji mięsa, a w dalszej konsekwencji silnego ograniczenia hodowli zwierząt.

Sekretarz stanu Lech Kołakowski wskazał na zagrożenia wynikające z Zielonego Ładu, jak chociażby ograniczanie powierzchni gruntów rolnych w produkcji rolnej. Według niego nie możemy też zapominać o tym, że Polska jest krajem przyfrontowym i wydarzenia w Ukrainie bezpośrednio rzutują na naszą gospodarkę.

Branża mięsna w 2023 roku: Co jej sprzyja?

Za pozytywne zmiany, które mogą być udziałem hodowców w rozpoczętym roku 2023, sekretarz stanu Janusz Kowalski uznał możliwości wsparcia budowy biogazowni rolniczych.

Sekretarz stanu Lech Kołakowski zwrócił uwagę, że w roku 100-lecia działalności Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy widzi też szanse dla polskiego rolnictwa, w tym dla branży mięsnej.

– Jesteśmy liderem na rynku mięsa drobiowego w Unii Europejskiej, a polska wołowina cieszy się coraz większym uznaniem, znacznie grosza sytuacja jest na rynku trzody chlewnej – podkreślił wiceminister.

– W ubiegłym roku powstał zespół ds. odbudowy hodowli trzody chlewnej, który w II kwartale powinien przedstawić wyniki swoich prac – poinformował sekretarz stanu Lech Kołakowski.

Wiceminister podkreślił też osiągnięcia polskiej hodowli i zapewnił o swoim wsparciu dla tego sektora jak i przetwórców. – Musimy kierować się konsumenckim patriotyzmem i sięgać po polskie produkty – podkreślił wiceminister Lech Kołakowski.

– Ogromną szansą dla polskiego rolnictwa jest eksport mięsa przede wszystkim do Azji – stwierdził sekretarz stanu.

Rolą organów państwa jest wsparcie instytucjonalne

Wiceminister Lech Kołakowski zwrócił uwagę, że rolą organów państwa jest wsparcie instytucjonalne poprzez podległe inspekcje, ale także udział członków kierownictwa resortu w misjach zagranicznych. Przywołał w tym momencie swój ubiegłoroczny pobyt w Wietnamie, dzięki któremu m.in. może być eksportowane na ten rynek mięso wołowe, gęsie i kacze.

Sekretarz stanu Lech Kołakowski podkreślił również rolę dyplomacji rolnej, która powinna być wysłana do 10-15 najważniejszych krajów, do których chcemy eksportować.

– Powinniśmy także wspierać polskie rolnictwo poprzez programy hodowlane dla różnych gatunków zwierząt – powiedział wiceminister.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl