W 2014 r. udział Brazylii w imporcie mięsa drobiu przez RPA był niższy i wyniósł 32 proc. Brazylia uzyskała pozycję największego dostawcy drobiu na rynek południowoafrykański pomimo zwiększenia przez RPA w 2013 r. ceł antydumpingowych w imporcie całych tuszek kurcząt z 27 proc. do 82 proc., a elementów kurcząt z 5 proc. do 12 proc.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl