W 2001 r. w wyniku wybuchu choroby BSE, zwanej potocznie chorobą wściekłych krów, Brazylia wprowadziła zakaz importu przeżuwaczy (w tym bydła) i ich mięsa pochodzącego z UE. Obecnie decyzje dot. wycofania dotychczasowych ograniczeń w handlu pozwalają na wznowienie eksportu z Unii.

Należy jednak podkreślić, że nadal wymagane są dwustronne pozwolenia na wywóz bydła oraz mięsa wołowego do Brazylii oraz akredytacja gospodarstw i firm zajmujących się produkcją i wywozem w krajach członkowskich. W tej kwestii KE planuje kontynuowanie negocjacji z władzami Brazylii, rozmowy te mają na celu zniesienie pozostałych utrudnień w handlu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl