Cedrob zaprasza do składania ofert sprzedaży akcji Gobarto

Jak zapewnia spółka w komunikacie przesłanych do naszej redakcji, proponowana cena uwzględnia istotną premię zarówno do średniej ceny akcji Gobarto z ostatnich sześciu miesięcy (tj. 9,29 zł), jak i ostatnich trzech miesięcy (tj. 10,86 zł), tj. odpowiednio 89 proc. i 62 proc., jak i do bieżącej ceny rynkowej akcji Gobarto, tj. 43 proc. w stosunku do kursu zamknięcia z dnia 30 maja 2023 r., który wyniósł 12,30 zł.

Jednocześnie - jak dodano - zaproponowana przez Cedrob cena przekracza wartość księgową na jedną akcję Gobarto, jaka została ujawniona w ostatnim opublikowanym skonsolidowanym raporcie okresowym na dzień 31 marca 2023 r., tj. 17,56 zł - napisano w komunikacie.

- Zaproponowana cena, uwzględniająca bardzo wysoką premię, jest wyższa od wartości księgowej na akcję. W ciągu ostatnich kilkunastu lat kurs akcji Gobarto ani razu nie osiągnął proponowanej wartości. Akcje spółki notowane są w systemie notowań jednolitych z dwoma fixingami, co oznacza, że ich płynność jest bardzo ograniczona. To istotny aspekt z punktu widzenia akcjonariuszy spółki rozważających sprzedaż walorów – komentuje Andrzej Goździkowski, prezes Cedrob.

Składanie ofert sprzedaży akcji Gobarto - terminy

Zapisy będą przyjmowane w dwóch terminach:

- w ramach pierwszego terminu od 1 czerwca, do 27 czerwca 2023 r. (do godziny 17:00), z rozliczeniem transakcji nabycia nie później niż 30 czerwca 2023 r.,

- w ramach drugiego terminu od 28 czerwca, do 25 lipca 2023 r. (do godziny 17:00), z rozliczeniem transakcji nabycia nie później niż 28 lipca 2023 r.

Cena nabycia w pierwszym i drugim terminie jest taka sama i wynosi 17,60 zł za akcję.

Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu transakcji nabycia akcji jest IPOPEMA Securities.

Cedrob chce mieć 100 proc. akcji Gobarto i wycofać spółkę z GPW

Intencją Cedrob jest osiągnięcie 100 proc. udziału w kapitale zakładowym Gobarto,
co odpowiada 27.800.229 akcji w spółce.

W przypadku osiągnięcia progu 95 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Gobarto, Cedrob zamierza przeprowadzić procedurę przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych (squeeze out). Aktualnie Cedrob posiada 25.149.073 akcji Gobarto, co stanowi 90,46 proc. udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów.

Niezależnie od powyższego, zamiarem Cedrob jest wycofanie wszystkich akcji
Gobarto z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl