"Podczas najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gobarto SA będzie głosowany projekt uchwały, zakładający upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 208 501 717 zł przez okres najbliższych trzech lat, liczonych od momentu zarejestrowania zmiany Statutu" - poinformowała spółka.

Jak dodano, jeżeli uchwała zostanie przegłosowana, zarząd będzie miał możliwość decydowania o wszystkich sprawach związanych z tym procesem, wliczając w to uprawnienie, za zgodą rady nadzorczej, do wyłączania prawa poboru oraz ustalania ceny emisyjnej.

Poinformowano też, że możliwa skala emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy mogłaby sprawić, że główny udziałowiec - spółka Cedrob, w przypadku objęcia przez nią wszystkich nowych akcji, zwiększyłby swój udział w akcjonariacie do ponad 90 proc., co dałoby jej możliwość przymusowego wykupu dotychczasowych akcjonariuszy, a co za tym idzie - wycofania spółki z giełdy.

Prezes zarządu Cedrob Andrzej Goździkowski zapewnia jednak, że grupa Cedrob ma inne plany wobec Gobarto. "Na tę chwilę nie planujemy delistingu spółki oraz przekroczenia 90 procent udziału w kapitale zakładowym Gobarto" - dodał.

"Będziemy kontynuować realizację szeroko zakrojonego planu inwestycyjnego dla spółki, zapewniając jej niezbędne dokapitalizowanie. Jestem przekonany, że dzięki skutecznie realizowanej strategii, przyjętej przez zarząd w 2015 roku, spółka będzie systematycznie zwiększać swoją wartość dla akcjonariuszy" - powiedział Goździkowski.

W komunikacie przypomniano, że spółka Cedrob SA stała się udziałowcem Gobarto SA w 2014 roku poprzez publiczne wezwanie do sprzedaży 6,39 mln akcji po 7,4 zł za sztukę, stanowiących 23 proc. kapitału zakładowego PKM Duda (obecne Gobarto). W wyniku wezwania Cedrob stał się właścicielem 32,99 proc. akcji PKM Duda.

Firma PKM Duda miała problemy finansowe i operacyjne. Kurs akcji kształtował się w okolicach 5 zł za akcję. "Akcje nabywaliśmy m.in. od banków. Prowadziliśmy indywidualne rozmowy z kilkoma instytucjami finansowymi. Nasza oferta okazała się atrakcyjna dla wszystkich zainteresowanych. Wezwanie okazało się sukcesem. Nastąpiła kilkudziesięcio procentowa redukcja. Od momentu przejęcia większościowego pakietu przez Cedrob SA wyniki Gobarto SA poprawiły się, a kurs akcji istotnie wzrósł" - przekonuje szef Cedrobu.

Podczas kolejnych dwóch wezwań Cedrob SA zwiększył zaangażowanie w akcjonariacie Gobarto do 83 proc., oferując za każdym razem cenę, która odpowiadała ówczesnej wycenie giełdowej oraz obowiązującym regulacjom. Mniejszościowi akcjonariusze nie skorzystali z możliwości sprzedaży akcji w wezwaniu do 100 proc. Tym samym dając nam sygnał, że są zainteresowani wspieraniem rozwoju Gobarto SA - zaznacza Goździkowski.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl