Pluszowy karp wybrał się w tym roku na swój kolejny spacer po Warszawie. Cel spaceru jest rokrocznie ten sam: zwrócenie uwagi na cierpienie żywych karpi, które są sprzedawane na targowiskach i w sklepach.

- Zakup żywego karpia to zwyczaj, którego nie powinniśmy kultywować – komentuje dr Krzysztof Wojtas, dyrektor Departamentu ds. Dobrostanu Ryb w Compassion Polska.

W liście do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, fundacja wzywa do działań na dwóch poziomach. Pierwszym z nich jest intensywna kontrola miejsc sprzedaży żywych karpi przez podległe ministrom służby (policję oraz Inspekcję Weterynaryjną). Drugim zaś ustawowy zakaz sprzedaży żywych ryb.

- Oczekujemy od ministrów publicznej deklaracji co do zaangażowania podległych im służb w kontrolę tegorocznej sprzedaży karpi – komentuje Małgorzata Szadkowska, prezeska fundacji Compassion Polska - Z pewnością wpłynie to na zmniejszenie skali lekceważenia obowiązującej ustawy o ochronie zwierząt. Będziemy również jako organizacja ochrony zwierząt monitorować, w jaki sposób państwo zaangażowało się w walkę z łamaniem prawa. Chciałabym, żeby cierpiący karp przestał być smutnym symbolem świąt w Polsce - dodała.

Fundacja Compassion Polska i współpracujący z nią eksperci są zgodni: ostatecznym rozwiązaniem problemu cierpienia żywych karpi byłby zakaz sprzedaży żywych ryb w Polsce. Oprócz apelu w liście, fundacja wystosowała w tym celu petycję do ministra rolnictwa, Grzegorza Pudy. Petycję można podpisać na stronie fundacji Compassion Polska.

 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl


Największa konferencja poświęcona sektorowi spożywczemu i handlowemu w Polsce 7-8 listopada 2022 • Warszawa • Hotel Sheraton Grand Warsaw

Zarejestruj się!