"Celem nowelizacji ustawy jest szybka reakcja rządu na konkretne zjawiska z praktyki żywnościowej, zwiększenie efektywności kontroli i ochrony konsumentów" - powiedziała po posiedzeniu gabinetu dyrektor departamentu do spraw żywności w ministerstwie rolnictwa Viera Szediva. Wcześniejsze zalecenie rządu związane z tzw. aferą metanolową w Czechach (alkoholu skażonego metanolem) nakazywało ministerstwu rolnictwa ujednolicenie nadzoru nad żywnością.

Rząd Petra Neczasa proponuje, aby od przyszłego roku urzędnicy Państwowej Inspekcji Rolniczo-Żywnościowej (SPZI) kontrolowali zarówno producentów żywności, jak i żywność w restauracjach, szpitalach, stołówkach szkolnych i pracowniczych. Minister rolnictwa Peter Bendl podkreślił, że chodzi przede wszystkim o "jakość produktów mięsnych" w zakładach żywienia zbiorowego.

Regionalne oddziały SPZI będą także miały prawo decydować o tymczasowych zakazach sprzedaży artykułów w innych regionach kraju w przypadku podejrzeń, że wadliwe jakościowo artykuły zostały rozdystrybuowane przez sieci handlowe na teren całej Republiki Czeskiej.

Oznaczałoby to, że inspektorzy SPZI przejęliby częściowo kompetencje czeskiej Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (SVS). "Doszło jednak do kompromisu" - stwierdził minister Bendl. Jak dodał, "kontrola żywności w zakładach żywienia zbiorowego nadal należałaby do kompetencji inspektorów ministerstwa zdrowia, z wyjątkiem artykułów mięsnych".

W celu lepszej ochrony konsumenta rząd ma zamiar połączyć jednak obie instytucje: Państwową Inspekcję Rolniczo-Żywnościową (SPZI) z Państwową Inspekcją Weterynaryjną (SVS).

SPZI już od dłuższego czasu informuje na swoim popularnym portalu internetowym o złej jakościowo żywności (potravinynapranyri.cz).

Ministerstwo rolnictwa proponuje, by SPZI miała prawo decydować o wstrzymaniu dystrybucji artykułów żywnościowych w przypadku, gdy informacja na opakowaniach nie odpowiada zawartości produktu. Inspekcja będzie mogła także przeprowadzać laboratoryjne analizy "błędnie oznaczonych produktów" na koszt producenta.

Inspektorzy SPZI będą mogli wydać zakaz wstępu do hal produkcyjnych i magazynów producentowi, który odmówi kontroli żywności, w przypadku podejrzenia, że dostarcza na rynek artykuły niespełniające norm jakościowych.

Dotychczasowe sankcje za produkcję i sprzedaż żywności nieodpowiadającej unijnym normom wzrosną do 3 milionów koron, ale maksymalny wymiar grzywny będzie wynosił 10 milionów koron. Najwięksi winowajcy mogą otrzymać grzywnę w wysokości 50 mln koron.

Nowelizacja przewiduje również bardziej czytelne oznaczenie produktu żywnościowego, informujące na opakowaniu o jego zawartości i kraju pochodzenia. Ustala m.in. zwiększenie czcionek informacyjnych w celu ułatwienia klientom zapoznania się z zawartością kupowanych towarów.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl