Tym sposobem Brazylia jeszcze bardziej zacieśnia współpracę handlową na azjatyckim rynku, a liczba zatwierdzanych jednostek wzrasta w związku z drastyczną redukcją pogłowia trzody chlewnej w Azji z powodu ASF. 

Z listy trzynastu zakładów, pięć dotyczy wieprzowiny, trzy mięsa drobiowego oraz pięć wołowiny. Całkowita liczba zakładów drobiarskich uprawnionych do wywozu na rynek chiński wynosi obecnie 46.

Brazylia jest głównym dostawcą mięsa kurcząt rzeźnych do Państwa Środka. W 2018 roku kraj ten odpowiadał za 85 proc. dostaw mięsa kurcząt do Chin. Według danych brazylijskiego Stowarzyszenia ABPA, w okresie do października 2019 roku, Chiny zaimportowały z Brazylii 183,1 tys. ton wieprzowiny, czyli o 40 proc. więcej porównując r/r.  Eksport kurczaków wyniósł 444,7 tys. ton, co oznacza wzrost o 22 proc. w skali roku.

- Prognostycy rynku drobiarskiego sądzą, że wzmożony popyt na białko zwierzęce zgłaszany przez Chiny i w mniejszym stopniu pozostałe regiony azjatyckie obciążone wirusem ASF będzie miał bezpośrednie przełożenie ma zwiększenie produkcji drobiu w Brazylii i Tajlandii do rekordowych poziomów w 2020 roku - komentuje KIPDiP.

Izba ocenia, że Brazylijczycy będą również zwiększać moce produkcyjne z uwagi na wzrost konsumpcji drobiu na rynku wewnętrznym wspierany przez dobre perspektywy rozwoju gospodarczego.

- Szacuje się, że produkcja mięsa kurcząt rzeźnych w Brazylii wzrośnie z prognozowanych 13,6 mln ton w 2019 roku do 14,0 mln ton w roku 2020. W Tajlandii przewiduje się zwiększenie produkcji mięsa brojlerów z 3,3 mln ton w 2019 roku do 3,5 mln ton w roku 2020. W przyszłym roku, przy silnym wsparciu popytu z Chin, eksport kurczaków z Brazylii powinien wzrosnąć o 5 proc. do 4,0 mln ton, a Tajlandczycy przekroczą po raz pierwszy w wolumenie sprzedaży eksportowej symboliczny „milion” – zanotują wzrost o 11 proc. do 1,1 mln ton - czytamy w komunikacie.

W ocenie KIPDiP czynnikiem napędzającym sprzedaż eksportową z tych państw w dużym stopniu będą zakupy ze strony Chińczyków. Wiele może się jednak jeszcze zmienić, bowiem prognozy te powstały w momencie, gdy na korzyść aktualnych dostawców do Chin działały chińskie restrykcje nałożone na Stany Zjednoczone.

14 listopada 2019 roku - Chińskie służby celne poinformowały, że Chiny zniosą ograniczenia dotyczące importu drobiu ze Stanów Zjednoczonych ze skutkiem natychmiastowym.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl