Cena w operacji wyciskania drobnych akcjonariuszy przez Morpol (właściciel 90,4 proc. akcji) została podwyższona z uwagi na zmianę przyjętej wartości godziwej. W przypadku spółek notowanych na NewConnect cena jest ustalana nie tylko w oparciu o średnie kursy (z sześciu miesięcy to 18 gr, a z trzech 19 gr), ale także wartość godziwą. Wcześniej wynosiła ona 19 gr, a po zmianie 20 gr.

Drobni wystąpili do Komisji Nadzoru Finansowego o zbadanie prawidłowości ustalenia ceny w ramach wyciskania. KNF

Więcej na parkiet.com.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl