W okresie od stycznia do lutego br. polski eksport wieprzowiny w ujęciu wagowym zwiększył się o 7,1 proc. r/r wobec spadku o 1,8 proc. w analogicznym okresie 2015 r. Jego wzrost wynikał z wyższej dynamiki sprzedaży wieprzowiny na rynki spoza UE (+50,5 proc.), co związane było głównie z efektem niskiej bazy z ub. r. Mimo zwiększenia dynamiki eksportu, kształtuje się on nadal wyraźnie poniżej poziomu z lat 2011-2013 - podają eksperci banku Credit Agricole.

Dodają, że cena skupu żywca wieprzowego zmniejszyła się w kwietniu do 4,10 zł/kg wobec 4,20 zł/kg w marcu (spadek o 6,8 proc. r/r). W tym samym czasie cena pasz dla świń nie zmieniła się w stosunku do marca i wyniosła w kwietniu 1,49 zł/kg (spadek o 12,1 proc. r/r). W rezultacie w kwietniu relacja cen żywiec/pasza wyniosła 2,75 wobec 2,82 w marcu i 2,60 przed rokiem, wskazując na poprawę opłacalności produkcji. Po uwzględnieniu sezonowości prognozujemy, że cena skupu za 1 kg żywca wieprzowego w Polsce wyniesie ok. 4,25 zł na koniec II kw. br., III kw. 4,45 zł, a na koniec IV kw. 4,21 zł. Źródłem oczekiwanego przez nas wzrostu cen będzie wejście rynku UE we wzrostową fazę cen cyklu świńskiego w II poł. 2016 r. 

- Ceny wołowiny na globalnym rynku nieznacznie rosną, co wynika ze zwiększającego się popytu na wołowinę przy wolniejszym wzroście jej produkcji. W UE czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu cen wołowiny jest kontynuacja ożywienia gospodarczego sprzyjającego jej wyższemu spożyciu wewnętrznemu. W okresie od stycznia do lutego br. polski eksport wołowiny zwiększył się w ujęciu wagowym o 11,7 proc. r/r wobec wzrostu o 11,3 proc. w analogicznym okresie 2014 r. Utrzymujący się wzrost dynamiki eksportu wołowiny wynikał z jej wysokiej cenowej konkurencyjności oraz przywrócenia legalności uboju rytualnego - wyjaśniają eksperci banku Credit Agricole.

Podają, że cena skupu żywca wołowego zmniejszyła się w kwietniu do 5,94 zł/kg wobec 5,50 zł/kg w marcu (spadek o 2,3 proc. r/r). W tym samym czasie cena pasz dla bydła nie zmieniła się w stosunku do marca i wyniosła w kwietniu 1,38 zł/kg (spadek o 3,5 proc. r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza wyniosła 4,32 wobec 3,98 w marcu i 4,27 przed rokiem, sygnalizując wzrost opłacalności produkcji mięsa wołowego. Prognozujemy, że cena skupu za 1 kg żywca wołowego w Polsce wyniesie ok. 6,09 zł na koniec II kw. br., III kw. 6,11 zł, a na koniec IV kw. 5,92 zł. Wzrost odsezonowanej ceny mięsa wołowego w znacznym stopniu wynikać będzie z silnego popytu zagranicznego, w szczególności na wołowinę z uboju rytualnego (AGROmapa z 15.03.2016).

 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl