W ocenie Jakuba Olipry, patrząc na dane publikowane przez GUS, spadek cen bydła nie wykracza istotnie poza zmienność cen skupu bydła obserwowaną w ostatnich kwartałach.

- Spadek cen ma szeroki zakres produktowy (dotyczy zarówno jałówek, krów jak i byków), jak również geograficzny (obejmuje całą UE). Ze względu na to, że spadek obserwowany jest na poziomie całej UE ciężko wiązać go z kryzysem wizerunkowym w polskim sektorze wołowiny z początku br. Szczególnie, że efekt cenowy skandalu był krótkotrwały i ceny już kilka tygodni po aferze powróciły do poziomów sprzed kryzysu wizerunkowego - mówi.

W ocenie analityka obserwowany obecnie spadek jest efektem kilku czynników.

- Po pierwsze, na przełomie II i III kw. na rynku wołowiny mamy do czynienia z niekorzystnymi efektami sezonowymi. W efekcie obserwujemy wtedy spadki cen w ujęciu miesięcznym. Po drugie, w ostatnich miesiącach doszło do osłabienia tureckiego importu wołowiny. Turcja jest znaczącym odbiorcą unijnej wołowiny. Jednocześnie w 2018 r. znalazła się ona w grupie 5 największych importerów polskiej wołowiny. Po trzecie, w ostatnich miesiącach obserwujemy zwiększoną podaż wołowiny ze strony Irlandii. Tamtejsi producenci redukują zapasy w obawie przez wyjściem Wielkiej Brytanii bez umowy. Po czwarte, drugi z rzędu rok suszy w wielu krajach UE skutkujący obniżeniem dostępności pasz własnych skłania część producentów wołowiny do ograniczenia liczebności stad - ocenia.

Olipra jest zdania, że obserwowany obecnie spadek cen jest przejściowy.

- Pogarszający się bilans mięsa w Azji Południowo-Wschodniej ze względu na rozprzestrzeniający się tam ASF będzie w kolejnych kwartałach oddziaływał w kierunku zwiększenia importu unijnego mięsa. Choć najsilniejszy wzrost unijnego eksportu zostanie odnotowany w przypadku wieprzowiny i drobiu, to w przypadku wołowiny również można oczekiwać ożywienia popytu zagranicznego. Będzie to oddziaływało w kierunku wzrostu cen. Co więcej, pod koniec III kw. pojawią się korzystne efekty sezonowe oddziałujące w kierunku wzrostu cen skupu bydła w ujęciu miesięcznym - podsumowuje.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl