Przy tym było to możliwe głównie dzięki zwiększonej sprzedaży do Włoch i Niemiec, które zakupiły odpowiednio 80% i 175% więcej mięsa wieprzowego niż rok wcześniej. W przypadku wywozu poza UE było on głównie napędzany przez eksport do Chin (do poziomu 11 tys. t, co daje 12% udział w wywozie). Nota bene, wielkość chińskiego importu mięsa wieprzowego z Polski w I kw. 2013 r. stanowiła porównywalny wolumen jak łączny import tego kraju w 2012 roku.

Dlatego też kiedy eksport do pozostałych trzecich krajów znacznie wyhamował w I kw. 2013 r., eksport poza UE (głównie dzięki Chinom) nadal wykazywał tendencję rosnącą, o 2-procent. Można się zatem spodziewać, że jeśli relacje z Chinami będą się rozwijać jak w ostatnich miesiącach, przełoży się to na wysoką dynamikę wywozu mięsa wieprzowego również poza UE.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl