Głosowanie nad wnioskami i poprawkami, zgłoszonymi do tzw. ustawy "futerkowej" zostało przeniesione na środę, na godzinę 12.30. Wówczas wznowione zostaną obrady Senatu. W środę rano o godz. 9.30 zbiorą się połączone komisje rolnictwa i ustawodawcza.

Komisje miały się zebrać jeszcze we wtorek wieczorem, aby zaopiniować zgłoszone podczas senackiej debaty poprawki i wnioski mniejszości. Również we wtorek wieczorem miało się odbyć głosowanie w Senacie. 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl