Cedrob ogłasza wezwanie na akcje Gobarto

30 czerwca potwierdziła się informacja, która zelektryzowała inwestorów pod koniec maja. Cedrob ogłosił wezwanie do sprzedaży 3.772.499 akcji Gobarto, stanowiących 13,57 proc. kapitału zakładowego tej spółki. Chce wycofać ją z giełdy.

Cedrob za jedną akcję oferuje 7,25 zł - poinformowała pośrednicząca w wezwaniu Ipopema Securities. W wyniku wezwania Cedrob chce mieć 100 proc. akcji Gobarto i wycofać tę spółkę z giełdy.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wezwaniu nastąpi 1 lipca, a wezwanie zakończy się 29 sierpnia. Sprawdziły się więc informacje, o których pisaliśmy na początku czerwca.

Cedrob chce wycofać Gobarto z giełdy

Informacje o zamiarze wezwania do sprzedaży akcji i chęci wycofania spółki z giełdy wzbudziły duże emocje wśród mniejszościowych akcjonariuszy Gobarto. Największe zastrzeżenia wzbudziła proponowana cena skupu, która potwierdziła się i wynosi 7,25 zł za akcję. Akcjonariusze uważają, że jest ona zdecydowanie zaniżona.

Tymczasem Cedrob w komunikacie tłumaczy, że "nie ma konieczności, aby wybrana przez Wzywającego firma audytorska wyznaczała wartość godziwą akcji".

Cedrob o dalszych planach wobec Gobarto

W komunikacie dotyczącym wezwania poinformował także, jakie są dalsze plany dotyczące skupu akcji.

"Wzywający zamierza nabyć 100% akcji Spółki uprawniających do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz zamierza podjąć działania, których celem będzie wycofanie akcji Spółki z obrotu zorganizowanego na GPW zgodnie z art. 91 Ustawy" - poinformował Cedrob dodając, że wycofanie akcji Gobarto z obrotu zorganizowanego będzie wymagać zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

"Jeżeli Nabywający nabędzie w ramach Wezwania Akcje uprawniające do głosów, które stanowić będą co najmniej 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (łącznie z uprzednio posiadanymi akcjami Spółki), Wzywający zamierza przeprowadzić procedurę przymusowego wykupu akcji spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych Spółki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa" - podano dalej w informacji dotyczącej wezwania.

Zobacz także: Cedrob chce zdjąć Gobarto z GPW. Co planuje?

Cedrob tłumaczy cenę za akcje Gobarto

Komunikat o wezwaniu wzbudził duże emocje wśród mniejszościowych akcjonariuszy Gobarto. Największe zastrzeżenia wzbudziła proponowana cena skupu akcji. Niektórzy akcjonariusze określali ją jako zdecydowanie zbyt niską w stosunku do rynkowej wartości spółki.

Sprawa stała się na tyle głośna, że 8 lipca zarząd Gobarto opublikował "stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki". Jak czytamy w dokumencie, wezwanie nie wpłynie na bieżącą działalność Gobarto, a także na długofalową strategię działania

- Spodziewać się należy jej kontynuacji zgodnie z dotychczas obowiązującą strategią a złożone przez wzywającego deklaracje należy uznać za zbieżne nie tylko z interesem spółki, ale też interesem jej pracowników, współpracowników i partnerów biznesowych - czytamy w piśmie.

Zarząd Gobarto przyznaje jednocześnie, że realizacja wszystkich inwestycji, które mogą wpłynąć pozytywnie na wartość spółki będzie trudna bez uzyskania dokapitalizowania, w tym dokapitalizowania od akcjonariuszy. A to właśnie ma spowodować ogłoszone niedawno wezwanie.

Gobarto tłumaczy cenę akcji w wezwaniu

Zarząd Gobarto postanowił także wyjaśnić, skąd wzięła się zaproponowana w wezwaniu cena za akcję wynosząca 7,25 zł.

- Stawka ta nie jest niższa od średniej ceny rynkowej rozumianej jako średnia arytmetyczna ze średnich cen ważonych wolumenem obrotu akcjami na rynku regulowanym organizowanym przez GPW zarówno z okresu 6 miesięcy, jak i 3 miesięcy poprzedzających przekazanie przez wzywającego do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Wezwania, zgodnie z warunkami określonymi w art. 79 Ustawy, wynosząca odpowiednio: 5,77 zł i 6,49 zł - czytamy w dokumencie.

Zarząd Gobarto zaznacza ponadto, że niezależnie od wysokości notowań akcji na rynku regulowanym istotnym miernikiem pozwalającym ocenić ich wartość są wyniki finansowe osiągane przez spółkę oraz otoczenie rynkowe, w którym spółka funkcjonuje.

- W ocenie zarządu Spółki Grupa Gobarto jest dobrze zorganizowaną grupą działającą w sektorze mięsnym, która jednak funkcjonowała w ostatnich latach, i nadal funkcjonuje, w trudnych warunkach rynkowych. Spółka działa na rynku mięsa wieprzowego, który boryka się z dużą nadpodażą w skali europejskiej. Z drugiej strony występujący wciąż w Polsce oraz innych krajach europejskich afrykański pomór świń (ASF) stanowi nieustające zagrożenie dla hodowli prowadzonych przez podmioty zależne od Spółki, a także przez jej kontrahentów, i wpływa negatywnie na ceny, zamykając w praktyce możliwość eksportu na znaczące rynki światowe. Ograniczony dostęp do rynków eksportowych w połączeniu z nadprodukcją mięsa wieprzowego w Europie wpłynęły na pogorszenie wyników finansowych Spółki - czytamy w dokumencie.

Uwzględniając całokształt powyżej określonych czynników można przyjąć, że cena proponowana w wezwaniu kształtuje się w przedziale wartości godziwej - podsumowuje zarząd Gobarto.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl


Największa konferencja poświęcona sektorowi spożywczemu i handlowemu w Polsce 7-8 listopada 2022 • Warszawa • Hotel Sheraton Grand Warsaw

Zarejestruj się!