24 września Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję w sprawie wykluczenia akcji spółki Wilbo S.A. z obrotu na rynku regulowanym. Decyzja ta stała się ostateczna, a ostatnim dniem obrotu na rynku regulowanym akcjami tej spółki powinien być dzień 28 listopada 2019 r.

W związku z powyższą decyzją KNF zarząd Giełdy działając na podstawie Regulaminu Giełdy postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego akcje spółki Wilbo S.A., oznaczone kodem "PLWILBO00019" - z dniem 29 listopada 2019 r.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl