W uzupełnieniu Zarząd Spółki wyjaśnia, że w dniu 31 maja 2018 roku Emitent raportem bieżącym EBI 10/2018 poinformował o opóźnieniu w publikacji sprawozdania finansowego za rok 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017 wskazując jako przyczyny spowolniony proces przepływu informacji od kontrahentów zagranicznych, proces restrukturyzacji grupy kapitałowej, oraz pracochłonność i przeciągające się procedury związane z procesem zamykania ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych.
 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl