Zgodnie z zapowiedziami Zarządu Grupa PKM Duda odzyskała w I kwartale 2013 r. rentowność. Dzięki koncentracji na zyskowności w miejsce maksymalizacji wolumenów sprzedaży i zmianie polityki skupowej żywca osiągnęła 5,96 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom podmiotu dominującego w porównaniu z 1,8 mln zł straty przed rokiem, przy skonsolidowanych przychodach wynoszących 461,2 mln zł w stosunku do 509,1 mln zł rok wcześniej (spadek o 9,4 proc.). Wpływy z eksportu wyniosły 62,7 mln zł, czyli o 6,5 proc. więcej niż w I kwartale 2012 r., co dało 13,6-proc. udział w przychodach ogółem (11,6-proc. przed rokiem). Skonsolidowany EBIT wyniósł 10 mln zł i był wyższy o 31,2 proc. od uzyskanego w I kwartale 2012 r., kiedy Grupa wypracowała 7,7 mln zł zysku operacyjnego. EBITDA za pierwsze trzy miesiące br. wyniosła 16 mln zł względem 14,4 mln rok wcześniej (wzrost o 11,6 proc.).

Najbardziej dochodowym obszarem działalności Grupy w I kwartale 2013 r. był segment handlowy. Wypracował przychody w wysokości 290,8 mln zł wobec 267,2 mln zł przed rokiem, czyli wyższe o 9 proc. EBITDA i EBIT wyniosły w I kwartale 2013 r. odpowiednio 7,5 mln zł i 5,4 mln zł. Istotny postęp odnotowano w działalności segmentu ubojowo-produkcyjnego, który w ostatnich latach najbardziej odczuł skutki kryzysu na rynku surowcowym. Wypracowanie w IV kwartale 2012 r. i utrzymanie w kolejnych miesiącach modelu produkcji zapewniającego rentowność w trudnych warunkach rynkowych poprzez działania operacyjne i redukcję kosztów, pozwoliło na osiągnięcie przez ten segment zysku operacyjnego w wysokości 2,3 mln zł (4,3 mln zł straty rok wcześniej) i 4,1 mln zł EBITDA wobec negatywnej EBITDA przed rokiem.

- W trudnym otoczeniu rynkowym udało nam się wypracować model działalności, który zapewnia spółce stabilną rentowność. Koncentracja na marżach w miejsce wolumenów w połączeniu z kolejnymi oszczędnościami kosztowymi uzyskanymi dzięki zamianie kosztów stałych na zmienne, przyniosły w I kwartale pozytywny rezultat - komentuje Dariusz Formela, prezes PKM Duda. - Zamierzamy rozwijać ten model działalności w stronę osiągania jeszcze większych marż, mimo utrzymującego się spowolnienia na rynku mięsnym. - dodaje.

PKM Duda SA spodziewa się, że trudne warunki rynkowe utrzymają się do połowy 2014 r. Przy zachowaniu obecnie obserwowanych tendencji dalszy spadek pogłowia trzody chlewnej i spożycia wieprzowiny jest wysoce prawdopodobny. Według najnowszych prognoz Agencji Rynku Rolnego (ARR) spożycie mięsa wieprzowego spadnie w tym roku do poziomu 39 kg na mieszkańca wobec 40 kg na osobę przed rokiem. Specjaliści ARR określili również trend w jakim poruszać się będą ceny skupu żywca wieprzowego w kolejnych kwartałach. Według ich prognozy cena skupu surowca wyniesie w przedziale 5,40 - 5,70 zł/ kg w czerwcu br. i 5,60 - 6,00 we wrześniu br., co oznacza, że sytuacja hodowców, a przez to również zakładów mięsnych, będzie równie trudna jak w 2012 r.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl