Według doniesień prasowych, 80 pracowników zakładu mięsnego jest obecnie dotkniętych przestojem, ale ma otrzymać ofertę zatrudnienia w innych zakładach Vion.

Jak stwierdzono w radiu bawarskim, Vion, jako powody zamknięcia wymienia napiętą sytuację na rynku mięsnym w Niemczech i Europie, a także niepowodzenia związane z branżą gastronomiczną związane z koronawirusem.

Kolejnymi przyczynami są również wycofanie się ze współpracy długoterminowych partnerów detalicznych i ogromną presję cenową na rynku surowca wieprzowego oraz zaległości w płatnościach spowodowane bankructwami klientów. Wszystko to doprowadziło do trwałego deficytu w finansowego.

Więcej na farmer.pl

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl