Jak informuje IERiGŻ zakłady przemysłu drobiarskiego zatrudniające 50 i więcej stałych pracowników, wytworzyły w październiku 2017 r. ok. 239 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 6,2% więcej niż przed miesiącem i o 10,1% więcej niż przed rokiem.

W okresie dziesięciu miesięcy 2017 r. produkcja mięsa drobiowego w dużych zakładach przemysłowych była o 9,3% większa niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Dynamika ta jest jednak znacząco słabsza niż w 2016 r., kiedy wskaźnik wzrostu wyniósł 16,6%. W ocenie instytutu jest to w dużym stopniu następstwem wystąpienia w Polsce ognisk wirusa grypy ptaków w okresie od grudnia 2016 r. do kwietnia 2017 r. i wysokiej podaży mięsa drobiowego na rynku.

Analitycy IERiGŻ oceniają, że skutkiem grypy ptaków było też spowolnienie przyrostu eksportu. Sprzedaż zagraniczna w okresie dziesięciu miesięcy 2017 r. wzrosła o 9,6%, tzn. była o prawie 81 tys. ton większa niż przed rokiem. Jednak wówczas tempo wzrostu eksportu wyniosło 23,7%. Spowolnienie to jest w dużym stopniu następstwem restrykcji wprowadzonych przez wielu odbiorców spoza UE po wykryciu ognisk grypy ptaków w Polsce. Choć eksport drobiu stanowił w okresie dziesięciu miesięcy 2017 r. nadal ok. 41% przemysłowej produkcji mięsa drobiowego, zmniejszenie jego dynamiki skutkowało znaczącym spowolnieniem tempa wzrostu produkcji.

Import mięsa drobiowego zwiększył się w okresie dziesięciu miesięcy 2017 r. o 22,6%, tj. o ponad 8,3
tys. ton w relacji do analogicznego okresu 2016 r. Nadal jest to jednak niewielki odsetek krajowej konsumpcji.

W okresie jedenastu miesięcy 2017 r. nieznacznie wzrosły przeciętne koszty paszowe w chowie kurcząt
rzeźnych. Pełnoporcjowe mieszanki pasz dla kurcząt podrożały o 0,4% w relacji rok do roku. Pasze dla indyków były o 2,6% droższe. W listopadzie 2017 r., w porównaniu z październikiem, pasze dla kurcząt były średnio o 1,6%, a dla indyków o 4,6% tańsze. Ceny skupu kurcząt obniżyły się o 1,2% w relacji miesiąc do miesiąca, ale o 9,4% przewyższały poziom z poprzedniego roku.

Ceny skupu indyków rzeźnych spadły o 1,6% w relacji do listopada, ale były o 0,6%, wyższe niż w grudniu poprzedniego roku. Przeciętna miesięczna cena skupu kurcząt w 2017 r. była o 10,2% wyższa od ubiegłorocznej, a indyków o 3,3% niższa. Średnia relacja cen żywiec/pasza na rynku kurcząt wyniosła w 2017 r. 2,83 wobec 2,58 przed rokiem, a na rynku indyków 3,78 wobec 4,00.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl