IERiGŻ informuje, że w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. skupiono 555,3 tys. ton bydła (wagi żywej),
tj. o 12,3% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, a przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 154,0 tys. ton wołowiny (wzrost o 10,8 %).

Średnia cena skupu bydła wyniosła w tym okresie 6,26 zł/kg i była o 4,8% wyższa niż przed rokiem,
natomiast we wrześniu br., w porównaniu z sierpniem 2017 r. obniżyła się o 0,9% do 6,31 zł/kg. Cena skupu młodego bydła wyniosła we wrześniu br. 6,51 zł/kg i była o 1,2% niższa niż przed miesiącem.

Zwiększenie cen skupu żywca wołowego, przy niskich cenach pasz wpłynęło na poprawę relacji cen żywiec: mieszanka B2 dla opasów. Relacja ta była korzystniejsza w pierwszych dziewięciu miesiącach br. niż w analogicznych miesiącach 2016 r.

Jak podaje Instytut, utrzymuje się regionalne zróżnicowanie cen skupu bydła oraz cen sprzedaży ćwierci z byków do lat dwóch i krów. W trzecim tygodniu października 2017 r., tak jak dotychczas,
najniższe ceny skupu notowano w regionie północnym (5,74 zł/kg), a najwyższe w regionie centralnym (6,64 zł/kg). Ćwierci z krów były najtańsze w regionie południowym (10 918 zł/tonę), a byków w regionie centralnym (13 391 zł/tonę), natomiast ceny ćwierci z byków do dwóch lat i krów były najwyższe w regionie północnym i wynosiły odpowiednio 13 841 i 11 770 zł/tonę.

Na poziomie detalu od stycznia do września 2017 r. mięso wołowe zdrożało średnio o 2,6%, a cielęce o 1,7%. Ceny detaliczne różnych rodzajów mięsa wołowego zmieniły się nieznacznie. We wrześniu 2017 r. w porównaniu ze grudniem 2016 r. spośród asortymentów monitorowanych przez GUS zdrożały: szponder (mięso wołowe z kością) z 18,73 do 18,98 zł/kg, rostbef i antrykot z 26,60 do 27,42 zł/kg, mięso wołowe bez kości z udźca z 32,53 do 33,16 zł/kg, mięso cielęce z kością z 28,29 do 28,91 zł/kg i mięsa cielęcego bez kości z 47,34 do 48,22 zł/kg.

Polska wołowina pozostaje konkurencyjna cenowo na rynku unijnym. W okresie 16.10-22.10.2017 przeciętna cena tusz kategorii A/C/Z1 klasy R32 była w Polsce o ok. 12% niższa niż średnio w UE i wyniosła 338,68 EUR/dt, a tusz młodego męskiego bydła w wieku 12-24 miesiące (kategorii A klasy
U+R+O) o 12% niższa (338,80 EUR/dt). Tusze kategorii A/C/Z klasy R3 były droższe również u naszych głównych odbiorców tj. we Włoszech (o 19%), Niemczech (o 14%), Hiszpanii (o 13%), Francji (o 4%) i Wielkiej Brytanii (o 19%).

Liczba ubitych sztuk bydła wzrosła w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 r. o 8,2% (do 1432 tys. szt.), na co złożyło się zwiększenie ubojów byków o 12,5%, jałówek o 13,1%, krów o 1,4% oraz spadek ubojów cieląt o 8,2%.

Podobnie jak przed rokiem największy udział wśród ubitych sztuk bydła miały byki (50,2%), a następnie krowy (ok. 30,4%), choć udział tych ostatnich zmalał o 2,0 pkt. proc., co może zwiastować spowolnienie przeciętnej stopy redukcji pogłowia krów mlecznych. Większy udział w ubojach miały jałówki (16%), a mniejszy cielęta (3,4%).

Eksport żywca wołowego, mięsa oraz przetworów wołowych w pierwszych ośmiu miesiącach 2017 r. był większy o ok. 6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Było to wypadkową wzrostu eksportu mięsa schłodzonego o 2%, mięsa mrożonego o 29%, mięsa solonego i wędzonego ponad 4,5-krotnie
oraz spadku wywozu bydła domowego i hodowlanego (o odpowiednio o 30 i 15%) oraz przetworów wołowych o 2%.

Dominującą pozycję w polskim eksporcie, podobnie jak przed rokiem, miało mięso wołowe świeże, schłodzone i mrożone, którego udział w strukturze ilościowej wywozu wynosił ok. 91%. Import żywca wołowego, mięsa oraz przetworów wołowych w tym okresie został zmniejszony o 12% do 39,5 tys. ton.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl