Z notatki sygnalnej GUS wynika, że w czerwcu 2017 r. pogłowie trzody wyniosło 11,4 mln sztuk i było
o 4,5% większe niż w czerwcu 2016 r. Pogłowie prosiąt zmniejszyło się o 3,1%. Pogłowie warchlaków wzrosło o 6,5%, a trzody na chów o wadze 50 kg i więcej o 3,5%, w tym loch prośnych o 2,8%. Pogłowie trzody na ubój o wadze 50 kg i więcej wzrosło o 8,8%. Był to kolejny wzrost pogłowia trzody wywołany poprawą warunków chowu, która nastąpiła w drugiej połowie 2016 r. W grudniu 2016 r. pogłowie trzody wzrosło w skali roku o 4,9%, a w marcu 2017 r. o 7,6%.

IERiGŻ zauważa, że wzrost pogłowia trzody dotyczył większości województw. W ośmiu z nich, wzrost pogłowia był większy od średniego w kraju. W woj. lubuskim pogłowie trzody zwiększyło się o 11%, lubelskim o 10,4%, mazowieckim o 8,9%, warmińsko-mazurskim o 7,4%, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim po 6,1%, a w woj. małopolskim o 5,8%. W woj. opolskim wzrost pogłowia był zbliżony do średniego w kraju (4,9%), a woj. zachodniopomorskim nieco od niego mniejszy (3,5%). W dwóch województwach (podkarpackie i łódzkie) pogłowie trzody pozostało na poziomie sprzed roku, a w pozostałych czterech województwach obniżyło się. W woj. podlaskim jego spadek wyniósł 1,6%, woj. pomorskim 3,1%, śląskim 5,1%, a w woj. dolnośląskim 5,7%.

Instytut zwraca uwagę na relatywnie wysoki wzrost pogłowia trzody w dwóch województwach (lubelskie i mazowieckie), gdzie znajduje się jeden z trzech obszarów związanych z chorobą ASF (obszar ochronny, obszar z ograniczeniami lub obszar zagrożenia).

W województwach tych mamy jednak do czynienia ze spadkiem pogłowia prosiąt, znacznie większym niż średni w kraju. W woj. lubelskim pogłowie to zmniejszyło się o 10%, a w woj. mazowieckim
o 6%. Nie nastąpił tam też wzrost pogłowia loch prośnych. Pogłowie warchlaków zwiększyło się natomiast o 25% w woj. lubelskim i o 28% w woj. mazowieckim. Zmiany te mogą sugerować relatywnie wysoki import prosiąt w miesiącach poprzedzających badanie GUS.

Pogłowie trzody na ubój wzrosło o 16,5% w woj. lubelskim i o 5% w woj. mazowieckim. Z kolei w woj. podlaskim spadek pogłowia prosiąt był nieco mniejszy niż średni w kraju, ale pogłowie loch prośnych zmniejszyło się o prawie 4%. Pogłowie warchlaków obniżyło się o 10%, a pogłowie trzody na ubój wzrosło o prawie 7%. Wpływ choroby ASF na rozwój pogłowia w tych województwach można na bieżąco ocenić więc jako niewielki, ale struktura stada, która ukształtowała się w wyniku tych zmian wskazuje, że w przyszłości sytuacja ta może być odmienna, zwłaszcza w woj. mazowieckim, w którym relatywnie niski jest udział pogłowia macior prośnych.

W Polsce postępuje proces regionalizacji pogłowia trzody. W czerwcu 2017 r. 65% pogłowia znajdowało się w czterech sąsiadujących ze sobą województwach (wielkopolskie, kujawsko-
-pomorskie, łódzkie i mazowieckie), w tym prawie 36% pogłowia znajdowało się w największym pod tym względem woj. wielkopolskim.

Wstępne wyniki badania pogłowia w Unii Europejskiej wskazują, że oprócz Polski, wzrost pogłowia nastąpił w Hiszpanii (o 4,5%), w Wielkiej Brytanii (o 2,3) i w Danii (o 1,3%). W pozostałych krajach miał miejsce spadek pogłowia trzody. W Niemczech stopa spadku pogłowia była stosunkowo mała i wyniosła 0,2%, w tym macior prośnych 1,7%. Na Węgrzech pogłowie trzody obniżyło się o 7,2%, w Belgii o 2,9%, w Irlandii o 2,3%, a we Francji o 1,8%. W porównaniu z grudniem 2016 r. we wszystkich tych krajach stopa spadku pogłowia była jednak istotnie mniejsza, zwłaszcza w odniesieniu do macior prośnych. Na przykład w Belgii spadek pogłowia trzody w czerwcu był taki sam jak w grudniu 2016 r., ale spadek pogłowia macior prośnych o połowę mniejszy, natomiast w Danii już nastąpiło przekształcenie tendencji spadkowej w tendencję wzrostową.

W ocenie IERiGŻ wyniki te sugerują, że w końcu roku w I połowie 2018 r. możemy mieć do czynienia ze wzrostem pogłowia trzody w wielu krajach unijnych, co niewątpliwie wpłynie na wielkość produkcji
i ceny trzody.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl