We wrześniu 2017 r. średnia miesięczna cena jaj wszystkich klas wagowych, sprzedawanych przez zakłady pakujące, wyniosła 35,55 zł/100 sztuk i była o 5% wyższa niż w sierpniu i o 7,6% wyższa niż w roku poprzednim.

W relacji rok do roku najbardziej, bo aż o 15,4% podrożały jaja bardzo duże, klasy XL. Jaja duże, klasy L były droższe o 8,2%, jaja średnie, klasy M zdrożały o 2,2%, a jaja małe, klasy S o 1,6%. W relacji miesiąc do miesiąca we wrześniu br. podrożały jaja wszystkich klas wagowych. Najbardziej jaja klasy S (o 14,5%) i klasy L (o 7,6%). Ceny jaj średnich, klasy M wzrosły o 0,6%, a bardzo dużych, klasy XL o 1,1%. W okresie od stycznia do września 2017 r. przeciętna miesięczna cena jaj klasy XL była wyższa o 9,1% niż w analogicznym okresie 2016 r., jaj klasy L o 3,7%, klasy M o 0,6%, natomiast jaja klasy S potaniały o 1,4%.

Przeciętne ceny przemysłowych mieszanek pasz pełnoporcjowych dla kur niosek w okresie ośmiu miesięcy br. były o 2,5% wyższe niż w takim samym okresie roku poprzedniego, ale ceny jaj sprzedawanych przez fermy produkcyjne wzrosły o ok. 20%. Ceny producenta wynosiły średnio w tym okresie ok. 0,30 zł/sztukę, wobec 0,25 zł w 2016 r.

Opłacalność produkcji jaj, która w 2016 r. kształtowała się na bardzo niskim poziomie, od końca ubiegłego roku do sierpnia bieżącego roku uległa znaczącej poprawie. W czerwcu zanotowano spadek cen sprzedaży jaj przez fermy o ok. 3,5% w relacji miesiąc do miesiąca. Miało to związek z silnym ponad 23% zmniejszeniem sprzedaży zagranicznej jaj świeżych w pierwszej połowie roku. W sierpniu 2017 r. przeciętna cena jaj płacona na szczeblu fermy powróciła do wysokiego poziomu z pierwszego kwartału.

Ceny skupu jaj przeznaczonych do przetwórstwa przemysłowego były we wrześniu 2017 r. o ok. 16% wyższe niż przed miesiącem i aż o ok. 60% wyższe niż przed rokiem. Na rynku jaj przerobowych występuje nadal silna wahliwość cen skupu. Ceny te kształtowały się w 2017 r. w przedziale od 2832 do 4466 zł/tonę.

Przeciętna miesięczna cena detaliczna jaj konsumpcyjnych w okresie styczeń-sierpień 2017 r. była o ok. 4% wyższa niż w analogicznym okresie 2016 r. W sierpniu br. jaja w detalu sprzedawane były średnio po 0,52 zł/sztukę - podobnie jak w pierwszych czterech miesiącach roku, ale była to cena o 6,1% wyższa niż w sierpniu 2016 r. Zmiany cen jaj w detalu były więc podobne jak w zakładach pakujących.

W 2016 r. eksport jaj konsumpcyjnych z Polski był o 1,2%, a import o 16,1% większy niż w roku poprzednim. Eksport przetworów z jaj wzrósł o 30,2%, natomiast import o 33,8%. W okresie styczeń- lipiec 2017 r. sprzedano za granicą o 21,4% mniej jaj w skorupkach, ale o 9,6% więcej przetworów z jaj niż w analogicznym okresie 2016 r.

Zmniejszenie eksportu jaj świeżych to w dużym stopniu efekt grypy ptaków i dużej podaży jaj w całej UE. Polska nie wykazuje tu również przewagi cenowej, jaką ma na rynku mięsa drobiowego. W okresie od stycznia do sierpnia cena polskich jaj (średnia cena jaj klasy L i M) wyrażona w euro była o ok. 5% wyższa niż przeciętna cena unijna.

Niektórzy importerzy nie objęli restrykcjami produktów poddanych obróbce termicznej, stąd wzrost eksportu przetworów z jaj. Import jaj świeżych zwiększył się w okresie styczeń-lipiec o 6,8%, a przetworzonych o 10,9%. Jednak w lipcu zakupiono za granicą o 31% mniej jaj w skorupkach i o 40% mniej przetworów z jaj niż w lipcu 2016 r.

W skali całego 2016 r. spożycie jaj w gospodarstwach domowych nie uległo zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim, było jednak o 2,2% niższe niż w 2014 r. W pierwszym kwartale br. konsumpcja bezpośrednia jaj wyniosła 12,6 sztuki na osobę i była taka sama jak w analogicznym okresie przed rokiem. Spożycie jaj w gospodarstwach domowych nie wykazuje więc tendencji wzrostowej. Jest to m.in. skutek drożenia jaj w handlu detalicznym.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl