Piotr Kulikowski, prezes Indykopolu, nie wierzy, że spółce uda się osiągnąć w 2008 r. wyniki zbliżone do ubiegłorocznych. Grupa miała wtedy 23,6 mln zł zysku netto przy 725,7 mln zł obrotów. Po połowie tego roku ma tylko 1,2 mln zł zysku netto i 382,5 mln zł przychodów.

W celu poprawy wyników firmy Kulikowski przeprowadza m.in. zmiany w grupie . Jednym z priorytetów na ten rok jest uzdrowienie sytuacji w Eldrobie. Zarząd spółki zależnej rozpoczął już wygaszanie produkcji na nierentownych wydziałach oraz procedurę zwolnień grupowych. Pierwsze zyski mają się pojawić w listopadzie. Ten rok Eldrob zakończy jeszcze na minusie. W kolejnym powinien pojawić się już zysk netto.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl