- Sytuacja związana z afrykańskim pomorem świń na terenie Południowego Podlasia powoduje co raz większe straty w gospodarstwach. W kolejnych miejscowościach wybijane i utylizowane są zdrowe świnie, a rolnicy nie otrzymują rekompensaty za poniesione straty. Dochodzi do sytuacji, w których rolnicy nie mają za co zapłacić podatku - komentuje poseł Żmijan.

Jak zaznacza, debata z dn. 12 września na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca zwalczania ASF pokazuje, że dotychczasowe działania są nieskuteczne. - Potwierdzili to przedstawiciele rolników, myśliwych, służb weterynaryjnych oraz samorządowców uczestniczących w spotkaniu. Podczas wtorkowego spotkania z ministrem Boguckim, które odbyło się w Białej Podlaskiej po raz kolejny nie usłyszeliśmy konkretów - dodaje.

- Zwalczanie choroby, której dalsze rozprzestrzenianie może mieć tragiczne skutki dla polskiej produkcji trzody chlewnej potrzebuje wspólnych działań weterynarii, myśliwych oraz rolników. Nie jest to możliwe ze względu na brak koordynacji ze strony Rady Ministrów - mówi poseł Stanisław Żmijan.

- W zeszłym tygodniu złożyłem w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt dezyderatu, w którym pokazujemy oczekiwania rolników w zakresie zwalczania ASF - dodaje.

Jak wymienia, przedstawiony projekt skupia się na trzech zasadniczych obszarach:
1. Przyspieszenie odstrzału sanitarnego dzików na terenach objętych ASF;
2. Zapewnienie służbom weterynaryjnym narzędzi i środków do szybkiego diagnozowania i zwalczania wirusa;
3. Wypłacenie odszkodowań rolnikom dotkniętym epidemią oraz wytworzenie mechanizmów, które pomogą w przyszłości odbudować produkcję trzody chlewnej.

- Ministerstwo rolnictwa razem z ministerstwem środowiska muszą wypracować wspólne rozwiązanie problemu. Udaną kooperacje może zapewnić tylko zaangażowanie premier Beaty Szydło, która powinna osobiście dopilnować rozwiązania tego problemu. ASF nie jest sprawą tylko trzech województw, ale dotyczy całego kraju i wymaga działań na najwyższym szczeblu - mówi poseł Żmijan.

Jego zdaniem, działania muszą być podjęte niezwłocznie. Po zatwierdzeniu dezyderatu przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostanie on skierowany do premier Beaty Szydło. - W ciągu 30 dni od daty otrzymania premier musi podjąć stanowisko w tej sprawie, o czym będziemy informować na bieżąco - dodaje.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl