Wymogi sprawozdawcze obejmują miejsce kontroli, identyfikację problemu oraz działania naprawcze podjęte przez państwa członkowskie. Decyzję tą poprzedził raport Komisji, który wykazał potrzebę scalenia tych informacji w celu stworzenia jasnej sytuacji w krajach UE, które mogą być pomocne w sformułowaniu ewentualnych środków zaradczych. Jednolity system sprawozdawczości powinien przyczynić się również do poprawy egzekwowania prawodawstwa w zakresie dobrostanu zwierząt w państwach członkowskich Unii.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl