Jak stwierdziła KE, eksport do państw trzecich w porównaniu z pierwszym półroczem 2016 r. wzrósł o 52 360 t lub 15,9 proc, do 381 260 t w wadze żywej.

Przychody z eksportu wyniosły 1,20 mld euro, czyli około 138 mln euro więcej (13 proc.) więcej niż w I półroczu 2016 r.

O 23 proc. do 267 640 t. wzrósł eksport wołowiny i produktów ubocznych uboju w porównaniu z I półroczem 2016 r.

Największym rynkiem zbytu dla UE pozostawał Hong Kong. Dostawy wzrosły tam o 71 proc. do 42 070 t.

Jeszcze większy wzrost eksportu wołowiny miał miejsce w przypadku Filipin, dokąd dostawy wzrosły do 19310 ton (o 131 proc.).

Do ważnych rynków zbytu należą również: Bośnia i Hercegowina, Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej. Wzrost eksportu do tych krajów wyniósł od 6 do 17 proc.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl