Propozycja ta zakłada użycie mączki z jednego gatunku zwierząt przy produkcji innego, tj. mączki z drobiu przy produkcji trzody chlewnej w 2014 r. oraz mączki z trzody przy produkcji drobiu w 2015 roku. Argumentuje się, że wprowadzenie PAP przyczyniłoby się do zmniejszenia produkcji odpadów mięsnych, pozwalając na wprowadzenie w obieg do tej pory mniej popularnych części tuszy, jak również zmniejszyłoby zależność krajów UE od zagranicznych dostaw białka pochodzenia roślinnego, w tym soi. Wprowadzenie tych zmian w produkcji pozwoliłoby producentom mięsa w UE na obniżenie kosztów paszy i przyczyniłoby się do poprawy ich pozycji konkurencyjnej na rynku międzynarodowym.

Należy jednak podkreślić, że od momentu wprowadzenia zakazu używania PAP w 2000 r. do chwili obecnej cały czas trwają badania nad wpływem użycia mączki w hodowli zwierząt.

Z wyników najnowszych badań wynika, że skarmianie krzyżowe nie powoduje choroby BSE, jednak ten temat nadal budzi wiele kontrowersji. Niektóre kraje w UE, w tym Francja, nie są zwolennikiem tego projektu i już zaznaczają, że nie poprą tego projektu w Radzie. Można zatem oczekiwać, że wprowadzenie PAP do produkcji w UE już w 2014 - jak planuje KE - jest mało prawdopodobne.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl