W ramach tej reformy wprowadzono rozdzielenie płatności bezpośrednich od produkcji w większości sektorów rolnych, pozostawiając powiązanie płatności z produkcją w 50 proc. w sektorze owiec i kóz. Taki sposób powiązania dopłat w sektorze owiec i kóz utrzymano (i dalej jest kontynuowany) aż do dalszego oddzielenia płatności od produkcji w 2008 roku w ramach tzw. przeglądu zdrowotnego (Health Check).

Obecnie Komisja chce, aby analiza rynku skupiła się na ocenie wpływu reformy WPR na hodowlę owiec i kóz, przyjrzała się łańcuchowi dostaw mięsa z sektora do przemysłu przetwórczego, rentowności i orientacji rynkowej sektora, a także dochodowości farmerów. Badanie powinno wziąć pod lupę w szczególności rynki mięsa owczego oraz mleka we Francji, Grecji, Włoszech, Rumunii, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także rynki mięsa koziego we Francji, Grecji i Hiszpanii.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl