Według danych monitoringu cen MRiRW, w pierwszej połowie sierpnia br. średnia cena skupu bydła rzeźnego w wadze żywej wyniosła 5,80 zł/kg i była o ponad 3% wyższa od ceny notowanej w drugiej połowie lipca br.

- Najbardziej wzrosły ceny byków powyżej 24-miesiąca życia – o prawie 6% do 6,23 zł/kg. O około 5% podrożało natomiast bydło w wieku 8-12 miesięcy oraz byki od 12 do 24 miesiąca (odpowiednio do 6,09 zł/kg i 6,35 zł/kg). Z kolei ceny krów przeznaczonych na ubój zwiększono o niespełna 1% do 4,78 zł/kg. Jeżeli jednak porównany tegoroczne ceny z notowaniami z pierwszej połowy sierpnia 2018 r., widać wyraźnie, że w najmniejszym stopniu potaniały jałówki powyżej 12 miesiąca (spadek cen o około 8% w relacji rocznej)  oraz krowy (spadek o 12%), podczas gdy bydło od 8 do12 miesiąca życia oraz byki powyżej 24 miesiąca były o ponad 16% tańsze niż rok wcześniej - podaje Marta Skrzypczyk, dyrektor biura analiz sektora rolno-spożywczego, BNP Paribas.

- Na sytuację rynkową niewątpliwie duże przełożenie miały wyniki eksportowe. Według danych MF (za MRiRW) w pierwszych pięciu miesiącach br. wolumen eksportu bydła żywego wprawdzie wzrósł o prawie 5% wobec ubiegłego roku (do 4,4 tys. t), niemniej już sprzedaż zagraniczna mięsa wołowego w masie produktu zmniejszyła się o prawie 11% do 147,8 tys. t, w tym mięsa świeżego i schłodzonego spadła o 19% do 104,9 tys. t, zaś mrożonego wzrosła o 18% do 42,9 tys. t. - dodaje.

Jednocześnie obniżyły się uboje bydła, ale skala spadku była mniejsza niż w odniesieniu do eksportu. Wg danych GUS (za MRiRW) w okresie styczeń-maj br. w relacji do stycznia-maja 2018 r., uboje przemysłowe bydła w przeliczeniu na wagę żywą zmniejszyły się o 3% do 451 tys. t. Zaważyły na tym zwłaszcza mniejsze uboje w lutym oraz marcu. W kwietniu i maju były już one wyższe wobec analogicznych miesięcy w 2018 r.

- Na rynku unijnym przeciętne ceny żywca wołowego również są niższe niż w ubiegłym roku – na przełomie lipca i sierpnia br. były o 5% niższe r/r. W przeciwieństwie jednak do Polski, sprzedaż wołowiny poza rynek UE, z krajów należących do jej czołowych eksporterów, w większości przypadków rośnie (dotyczy to Irlandii, Hiszpanii, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii). Ogółem w pierwszych pięciu miesiącach br. wolumen eksportu wołowiny (mięso i przetwory)  z UE-28 wyniósł 304,6 tys. t (w przeliczeniu na wagę poubojową) i był o prawie 2% wyższy wobec 2018 r. - podsumowuje Marta Skrzypczyk.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl