Razem z tym zysk netto spadł o 52% — z 10 mln USD do 4,8 mln USD. Na spadek tego wskaźnika wpłynęły znaczne płatności w ramach restrukturyzacji zobowiązań kredytowych. “W tym roku wypłacono zagranicznym wierzycielom około 4 mln euro na podstawie podpisanych umów o restrukturyzacji zadłużenia”, - wyjaśnia przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro Siergiej Kasjanow. — “Ale dziś koeficjent zadłużenia netto (net debt) w stosunku do EBITDA wynosi 2,1, co jest znacznie niższe niż ten sam wskaźnik dla pierwszej połowy 2020 r., który wynosił 3”.

W ciągu ostatnich dwóch lat agroholding KSG Agro zmniejszył swoje zadłużenie kredytowe w walucie obcej o 16,7 mln USD do około 2 mln USD, osiągając dodatni kapitał. Sprzyjały temu skuteczne negocjacje z wierzycielami. W szczególności w tym okresie uregulowano zadłużenie w wysokości 3,6 mln USD przed bankiem US EXIM (USA) i w wysokości 4,8 mln euro — przed Big Dutchman (Niemcy).

KSG Agro to jeden z wiodących zintegrowanych pionowo ukraińskich agroholdingów. Głównymi kierunkami działalności grupy jest hodowla trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny, a także uprawa roślin. Akcje holdingu są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. KSG Agro jest członkiem European Business Association (EBA).

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl