Wszystkie nowo odebrane zwierzęta dobrze zniosły podróż i właśnie przechodzą kwarantannę pod troskliwą opieką specjalistów duńskich i ukraińskich. W trakcie kwarantanny pobrane zostaną od zwierząt próbki krwi, które następnie, zgodnie z wymogami prawa ukraińskiego, zostaną poddane rutynowym badaniom sanitarnym. Odbiór ten stanowi zakończenie drugiego etapu dostawy zwierząt rozpłodowych do przekształconego i wyremontowanego kompleksu zabudowań do produkcji trzody chlewnej.

Do eksploatacji oddane zostały pomieszczenia przeznaczone do hodowli loch i knurów zarodowych wraz z laboratorium do sztucznej inseminacji. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt czołowych producentów urządzeń do sztucznego zapładniania zwierząt. Pierwsza partia zwierząt, której dostawa została zrealizowana w kwietniu br., pomyślnie przeszła kwarantannę. Zwierzęta te przechodzą obecnie aklimatyzację, równolegle z którą prowadzone są prace przygotowawcze do przeprowadzenia procedury zapłodnienia zaplanowanej na trzecią dekadę czerwca. Cztery miesiące później w gospodarstwie powinny się pojawić pierwsze prosięta.

Również przed terminem oddane zostały do eksploatacji izolatki dla loch prośnych. W kompleksie w dalszym ciągu prowadzone są intensywnie prace budowlano-wykończeniowe w ramach przygotowań do przyjęcia zwierząt w ramach trzeciego etapu dostawy.

KSG Agro rozwija segment hodowli inwentarza żywego oraz rozpoczęła produkcję biopaliw. Suma areałów należącego do spółki banku ziemi wynosi 92 tys. ha. Akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl