To pierwszy w tym roku w województwie wykryty przypadek ptasiej grypy wśród dzikiego ptactwa. W ostatnich kilkunastu dniach stwierdzono natomiast trzy ogniska tej choroby wśród drobiu - na fermach 11 tys. indyków w powiecie grudziądzkim, 30 tys. indyków w powiecie inowrocławskim i 30 tys. kur w powiecie inowrocławskim. W takich sytuacjach konieczna jest likwidacja hodowli.

W przypadku stwierdzenia grypy wśród drobiu hodowlanego, wprowadzane są strefy zapowietrzenia w obrębie 3 km od miejsca ogniska i zagrożenia chorobą w promieniu 10 km. Na terenie zapowietrzonym właściciele drobiu muszą zadbać o to, aby nie był możliwy kontakt ptactwa z innym w sąsiednich gospodarstwach i z ptactwem dzikim. Obowiązkowe jest też stosowanie wskazanych środków bezpieczeństwa biologicznego. 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl