Lisner przejmuje Graala

16 lutego 2023 roku Lisner Holding Sp. z o.o.  podpisał umowę przedwstępną pomiędzy założycielem Graal S.A., Bogusławem Kowalskim i Funduszem Abris Capital a Lisner Holding zmierzającą do zakupu części biznesu Grupy Graal związanej z kategoriami konserw rybnych, dań gotowych i marynat. Lisner ma apetyt na nowe kategorie

Umowa obecnie oczekuje na zatwierdzenie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dopiero po otrzymaniu tej decyzji transakcja będzie mogła być sfinalizowana.

Lisner kupuje Graala. Co konkretnie przejmie?

W ramach transakcji właściciele sprzedają część biznesu zajmującą się produkcją i sprzedażą konserw rybnych, dań gotowych i marynat. Pozostała działalność dotycząca ryb wędzonych, świeżych i mrożonych wytwarzana w firmie Koral pozostaje nadal w rękach dotychczasowych udziałowców.

- Połączenie obu firm ma charakter komplementarny, a jego głównym celem jest dalszy dynamiczny rozwój oraz uzyskanie efektów synergii wynikających ze wzrostu skali działania obydwu podmiotów - powiedział Bogusław Kowalski, prezes zarządu GK Graal.

Grupa Graal w liczbach

Grupa Kapitałowa Graal to największy producent ryb w puszkach w Polsce. Firma zajmuje się również produkcją łososi wędzonych, ryb marynowanych i mrożonych, a także jest wiodącym producentem dań obiadowych i mięsiw. Obecnie Grupa Kapitałowa Graal posiada trzy zakłady produkcyjne oraz Centrum Dystrybucyjne, zlokalizowane na północy Polski. Grupa Graal sprzedaje swoje produkty pod markami takimi jak Graal, Kuchnia Staropolska czy SuperFish. Wyroby te trafiają do wszystkich wiodących sieci handlowych w Polsce oraz do 38 krajów na całym świecie.

Graal powstał w 1989 r., a w 2005 roku firma weszła na Giełdę Papierów Wartościowych. Stało się to impulsem do rozpoczęcia największego w Polsce procesu konsolidacji branży rybnej oraz przekształcenia firmy z handlowej w produkcyjno- handlową. W ciągu następnych lat spółka zakupiła 8 firm produkcyjnych i zbudowała Grupę specjalizującą się w produkcji przetworów rybnych i mięsnych. W roku 2016 nastąpiła zmiana struktury właścicielskiej poprzez skup 50% akcji Graal S.A. przez fundusz Abris Capital i wycofanie akcji z Giełdy Papierów Wartościowych. Dziś firma staje przed nowymi wyzwaniami z nową strukturą właścicielską.

Wyniki finansowe Lisnera i Graala

Lisner w 2021 roku zanotował 989,1 mln zł przychodów wobec 918,4 mln zł w 2020 roku, co oznacza wzrost o 7,69 proc. Spółka zwiększyła przychody netto ze sprzedaży z 912,3 do 978 mln zł.

Zysk netto Lisnera spadł z 59,2 mln zł w 2020 roku do 25,9 mln zł w 2021 roku, co stanowi spadek o ponad 56 procent.

EBITDA spółki spadła w omawianym okresie o ponad 26 proc. z 66,6 mln zł do 48,9 mln zł.

Z kolei Grupa Kapitałowa Graal w 2021 roku zanotowała 1,26 mld zł przychodów wobec 1,25 mld zł w 2020 roku.

Zysk netto spółki w omawianym okresie spadł z 46,9 mln zł w 2020 roku do 31,9 mln zł w 2021 roku.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl