W zawiadomieniu Marek Jutkiewicz podał, iż do dnia zmiany udziału posiadał 1 042 519 akcji spółki Mispol, stanowiących 6,52 % kapitału zakładowego spółki, z których posiadał 1 042 519 głosów stanowiących 6,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Mispol SA.

Marek Jutkiewicz podał, iż aktualnie posiada 16 400 akcji Emitenta stanowiących 0,10 % kapitału zakładowego, z których posiada 16 400 głosów stanowiących 0,10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Mispol SA.

Marek Jutkiewicz poinformował, iż nie zawarł i nie jest stroną umowy, w tym z osobą trzecią, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji spółki.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl