Raport jest do pobrania na Portalspozywczy.pl (ikonka znajduje się pod treścią artykułu).

Za przygotowanie i opracowanie raportu odpowiadają ekonomiści Banku Pekao SA: Krzysztof Mrówczyński, Kierownik w Departamencie Analiz Makroekonomicznych oraz Paweł Kowalski, Ekspert ds. sektora spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych.

Swój wkład merytoryczny mają także redaktorzy Portalspozywczy.pl, którzy zebrali komentarze ekspertów branżowych oraz opublikowali autorskie wypowiedzi. Zapraszamy do lektury!

Czytaj także: Branża spożywcza kontra pandemia. Raport Banku Pekao SA i Portalspozywczy.pl

Poniżej kluczowe wnioski dotyczące pandemicznego roku 2020 w branży mięsnej.

Drób - największy przegrany pandemii

Branża drobiarska należy do gałęzi sektora spożywczego najsilniej dotkniętych w 2020 r. przez skutki pandemii COVID-19. Zagregowane dane finansowe firm nie pozostawiają w tej kwestii żadnych złudzeń – kluczowe wskaźniki w przetwórstwie mięsa drobiowego znalazły się na poziomach nie notowanych od wybuchu globalnego kryzysu w 2008 r. Odnosząc się do najważniejszych z nich wymienić można:

- spadek wyniku ze sprzedaży i zysku netto branży odpowiednio o 70% i 75% r/r,
- idące w ślad za słabymi wynikami obniżenie wskaźników rentowności działalności i stopy zwrotu na kapitale własnym,
- znaczące pogorszenie podstawowych wskaźników obrazujących stabilność finansową.

Szczególnie niepokojący jest wydźwięk tej ostatniej grupy wskaźników. Tzw. płynność szybka obniżyła się o ponad 20 punktów procentowych r/r do poziomu 81% (jest to dolna granica przedziału wskazywanego jako bezpieczny benchmark dla tego wskaźnika). Jednocześnie stratę netto w 2020 r. wykazała co trzecia firma w branży. Odsetek firm deficytowych był tym samym wyższy, niż podczas kryzysu z końca poprzedniej dekady, kiedy to nie przekroczył 25%. Wskaźniki te świadczą o tym, że znaczna część firm z branży nie była w stanie zaabsorbować negatywnych skutków pandemii, co w skrajnych przypadkach mogło postawić pod znakiem zapytania ich zdolność do kontynuowania działalności.

Lockdown = ograniczenie sprzedaży drobiu

Za taki stan rzeczy odpowiedzialne jest oczywiście zamrożenie popytu sektora HoReCa w większości państw unijnych spowodowane lockdownami podczas 1. i 2. fali pandemii. Producenci mięsa stanęli przed wyborem ograniczenia sprzedaży lub przekierowania jej do kanału detalicznego, gdzie jednak uzyskiwali niższe ceny. 

Ilustracją tej sytuacji jest sprzedaż zagraniczna branży. W ujęciu wolumenowym (masa produktów) w 2020 r. wzrosła ona o blisko 2% r/r, jednocześnie jednak, wartość eksportu spadła o prawie 12% r/r. Przyczyną był spadek o 13% r/r średniej ceny uzyskiwanej za 1 kg sprzedaży eksportowej, do najniższych poziomów od przystąpienia Polski do UE.  Spadek średnich cen sprzedaży odnotowano również na rynku krajowym (tuszki z kurcząt średnio o 10-15% r/r, a w niektórych miesiącach nawet 20-30%; jeszcze głębsze spadki w przypadku mięsa z indyków).

- Pandemia COVID-19 i związany z nią "światowy lockdown" doprowadziły polskie drobiarstwo do największego kryzysu w jego historii, którego skutki odczuli wszyscy reprezentanci sektora, poczynając od producentów zbóż, wytwórców pasz, transport, przez producentów jaj wylęgowych, wylęgarnie, hodowców, na zakładach ubojowych i przetwórczych kończąc. Na horyzoncie są kolejne wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć, jak brexit czy założenia wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu- mówi cytowany w raporcie, Dariusz Goszczyński, prezes Krajowej Rady Drobiarstwa - Izby Gospodarczej.

- Perspektywy handlowe dla drobiarstwa wyglądają bardzo dobrze ponieważ spodziewamy się rychłego otwarcia hoteli i restauracji, co będzie sprzyjało wzrostowi popytu eksportowego oraz cen. Cały czas branżę niepokoją wydarzenia związane z grypą ptaków w kolejnych powiatach - dodała Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

Mięso czerwone - znaczna poprawa wyników

W przemysłowej produkcji mięsa czerwonego – pomimo dość głębokiego spadku obrotów (-13% vs. 2019 r.) – odnotowano znaczną poprawę wyników finansowych. Zagregowany zysk ze sprzedaży firm zatrudniających 10 i więcej pracowników oraz ich łączny wynik netto wzrosły do najwyższych poziomów od 2016 r. Na najwyższym od 4 lat poziomie znalazły się również wskaźniki rentowności. Rentowność obrotu netto zwyżkowała przy tym ponad dwukrotnie (do ponad 4%), a stopa zwrotu z kapitałów własnych przekroczyła 20% (co w minionej dekadzie udało się wcześniej tylko raz – właśnie w 2016 r.). Na koniec roku odsetek firm wykazujących stratę netto ukształtował się poniżej 10%, na najniższym poziomie w minionej dekadzie.

Wyraźnie lepsze niż przed rokiem wyniki wykazała także branża produkcji wędlin i innych przetworów z mięsa. W tym przypadku utrzymany został trwający nieprzerwanie od 2015 r.  trend wzrostowy obrotów, a jednocześnie do wzrostowego trendu powróciły zyski (nowe rekordy wyniku ze sprzedaży i wyniku netto). Rentowność netto wzrosła do blisko 4% i osiągnęła jeden z najwyższych w minionej dekadzie poziomów. Odsetek firm ze stratą netto obniżył się na koniec roku do niewiele ponad 12%. Pomimo wywołanej przez pandemię niepewności branża utrzymała też wysoką aktywność inwestycyjną – jej zagregowane nakłady wzrosły o 14% r/r, osiągając najwyższą w minionej dekadzie wartość blisko 1,2 mld złotych.  

Niestabilny rynek wieprzowiny

Średnie ceny trzody chlewnej w naszym kraju przeszły w 2020 r. głębokie załamanie, zniżkując z okolic najwyższych poziomów od momentu przystąpienia do UE w okolice minimów. Podążały one za trendami unijnymi (skutki pandemii na rynku UE, wzrost podaży w 2H20 po wykryciu ASF w Niemczech i zamrożeniu eksportu tego kraju poza granice Wspólnoty). Z punktu widzenia przetwórców mięsa – poza wpływem na spadek kosztów surowca – było to dodatkowe wsparcie dla eksportu. W całym 2020 r. polski eksport wieprzowiny ilościowo zniżkował o 13% (najniższy poziom od 2014 r.), na co wpłynęła przede wszystkim I połowa roku (-28% r/r – skutek wysokich cen żywca i niskiej konkurencyjności międzynarodowej). Jednak w drugiej połowie 2020 r. konkurencyjność polskiej wieprzowiny znacznie poprawiła się vs. średnie ceny unijne, a wolumeny eksportu ponownie wzrosły (+7% r/r).

Stabilizacja w segmencie wołowiny

Na tle wieprzowiny stabilnie zachowywał się segment wołowiny. Ten nastawiony na sprzedaż zagraniczną obszar utrzymał dość wysokie poziomy cen żywca i produktów, choć niepokoić może spadek eksportu w pierwszych miesiącach 2021 r. (sty-lut -20% r/r).

- Ostatnie pól roku nastraja nas pozytywnie. Ceny wołowiny wzrosły i utrzymują się na przyzwoitym poziomie. Szanse dla producentów żywca to nowe rzeźnie, które otwierają się w Polsce w tym roku. Z drugiej strony będzie to wyzwanie dla dotychczas działających rzeźni - mówi cytowany w raporcie, Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

 

W dalszej części raportu przeczytasz o wynikach finansowych całej branży spożywczej w 2020 roku, eksporcie, rentowności i aktywności inwestycyjnej firm. Eksperci Banku Pekao SA przenalizowali także kondycję poszczególnych segmentów branży rolno-spożywczej (oprócz drobi i mięsa czerwonego także: mleko, przetwórstwo owocowo-warzywne, przetwórstwo zbożowe, pasze, słodycze, alkohole), a eksperci rynkowi znani z www.portalspozywczy.pl okrasili te dane swoimi komentarzami i przykładami. Opisano także trendy rynkowe oraz perspektywy dla branży na najbliższe kwartały.

ZACHĘCAMY DO POBRANIA RAPORTU!

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl