W czerwcu 2018 r. Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Rady Drobiarstwa - Izby Gospodarczej powołało Piotra Kulikowskiego na prezesa tej organizacji. Kulikowski od czerwca 1999 roku pełni funkcję prezesa zarządu i dyrektora generalnego Indykpol SA. Jest także przewodniczącym Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Drobiowego.

Rajmund Paczkowski sprawował funkcję prezesa KRD-IG od 2002 roku przez cztery kolejne kadencje. Od czerwca 2018 r. pozostaje wiceprezesem Izby.

19 czerwca doszło do zmiany na stanowisku ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Krzysztof Jurgiela, który piastował to stanowisko od listopada 2015 r., zastąpił Jan Krzysztof Ardanowski.

Nowy minister w poglądach na temat wyzwań w produkcji zwierzęcej znacząco różni się od swojego poprzednika. Już na początku swojej kadencji zdecydowanie opowiedział się m.in. przeciwko postulowanemu przez grupę posłów PiS pomysłowi wprowadzenia zakazu uboju rytualnego, odrzucił też sztandarowy pomysł swojego poprzednika w postaci budowy ogrodzenia przeciwko ASF na wschodniej granicy Polski.

Najpoważniejsze kryzys czekał ministra już w 2019 roku. Sprawa nielegalnego uboju w jednym z zakładów na Mazowszu i związany z nią kryzys wizerunkowy polskiej wołowiny to jak na razie największe i wciąż nierozwiązane wyzwanie dla ministra Ardanowskiego i podległych mu służb.

23 lipca rezygnację z funkcji prezesa Pamapolu złożył Robert Jankowski. Przyczyną rezygnacji były sprawy osobiste. Jednocześnie Jankowski zadeklarował chęć współpracy z Grupą Pamapol na innych polach działania. Funkcję prezesa giełdowej spółki pełnił od 12 stycznia 2015 r.

31 sierpnia ze stanowiska prezesa Gobarto zrezygnował Dariusz Formela. Jak poinformowała spółka w komunikacie, decyzja o rezygnacji była związana z zakończeniem kolejnego etapu procesu rozbudowy Grupy Kapitałowej. Dariusz Formela był członkiem zarządu Gobarto (dawniej PKM Duda) od 2009 roku, a od 2012 roku piastował funkcję prezesa.

1 września Dariusza Formelę na fotelu prezesa zastąpił Przemysław Koźlakiewicz, dotychczasowy wiceprezes spółki. Funkcję pełnił do 31 października, kiedy to zastąpił go Marcin Śliwiński. Śliwiński jest absolwentem Szkoły Biznesu Northeastern University w Bostonie oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ma ponad 12-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobył w dziale audytu firmy Salustro Reydel Polska (obecnie KPMG) w Warszawie, w siedzibie głównej firmy Etex Group w Brukseli jako kontroler finansowy, a następnie na stanowisku menadżerskim w grupie rodzinnych firm, zajmujących się produkcją jaj wylęgowych oraz drobiu rzeźnego dla Grupy Cedrob.

Od 8 października Magdalena Panasiuk-Krasińska nie pełni już funkcji wiceprezesa ds. handlu w firmie SuperDrob. Panasiuk-Krasińska pracowała w SuperDrob S.A. od lutego 2014 r. pełniąc funkcję szefa działu sprzedaży w randze wiceprezesa zarządu spółki. Była odpowiedzialna za kreowanie i rozwój polityki sprzedaży w kraju oraz na rynkach europejskich i azjatyckich. Przeprowadziła także rebranding firmy oraz sieci sklepów SuperDrobu.

14 grudnia 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski odwołał ze stanowiska Krzysztofa Jażdżewskiego, zastępcę Głównego Lekarza Weterynarii ds. Zdrowia Zwierząt oraz ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą.

Nieoficjalnie mówiło się, że decyzja o odwołaniu Jażdżewskiego miała związek z postulatami rolników, którzy 12 i 13 grudnia zablokowali drogi w proteście m.in. przeciwko działaniom inspekcji weterynaryjnych w sprawie ASF. Decyzję ministra oprotestowali w osobnych pismach pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej, a także Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna.

Na przełomie 2018 i 2019 roku doszło do zmiany prezesa w Zakładach Mięsnych Silesia. Wieloletniego szefa spółki Krzysztofa Woźnicę zastąpił Mariusz Rusin.

Jak poinformowała naszą redakcję Grupa Gobarto, właściciel Silesii, zmiana miała związek z rozpoczętym w 2017 r. procesem integracji producenta wędlin w strukturze Grupy Gobarto. Mariusz Rusin, który jest związany z Grupą Cedrob oraz Gobarto od 2015 roku. Rusin był odpowiedzialny za proces konsolidacji produkcji przetwórczej w ramach Grupy Cedrob oraz za proces operacyjnego włączenia ZM Silesia w struktury Grupy. Wcześniej, obecny prezes ZM Silesia był m.in. wiceprezesem zarządu Grupy Tarczyński oraz prezesem zarządu ZM Polonus (obecnie Grupa Bruno Tassi).

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl