• Mięso z probówki to już nie science fiction. W rozwój tej technologii inwestują światowi giganci nie tylko z branży mięsnej.
  • Jarosław Krzyżanowski, twórca drobiarskiej grupy KPS, opowiedział nam o planach rozpoczęcia produkcji "czystego mięsa" w Polsce.
  • Jaką ma strategię działania? Kiedy może ruszyć produkcja? Skąd pozyska finansowanie? Zapraszamy do lektury:

 

Mięso z probówki będzie produkowane w Polsce

Skąd pomysł na rozpoczęcie produkcji tzw. mięsa komórkowego? Jak mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Jarosław Krzyżanowski, Grupa KPS chce wykorzystać doświadczenie i wiedzę zdobywaną od 2000 roku poprzez aktywne działania na rynku mięsa drobiowego.

- Grupa realizuje precyzyjną strategię stworzenia zintegrowanego producenta mięsa drobiowego, wykorzystującego synergie poszczególnych elementów łańcucha tworzenia wartości dodanej. Obecnie w ramach łańcucha wartości produkujemy pasze, prowadzimy hodowlę, ubój, rozbiór i przetwórstwo. Prowadzimy też zakład produkcji karmy dla zwierząt. Po ponad 20 latach działalności na rynku drobiu i 30 latach doświadczenia w przemyśle mięsnym chcemy otworzyć nowy rozdział w naszej działalności i oprócz hodowli tradycyjnej chcemy rozpocząć produkcję mięsa komórkowego tzw. mięsa in vitro czy czystego mięsa - dodaje.

Krzyżanowski widzi dużo zalet dla takiego podejścia.

- Dla nas biznesowo jest to kolejne źródło pozyskiwania mięsa drobiowego, które możemy wykorzystać zarówno na etapie przetwórstwa, jak i do produkcji karmy dla zwierząt. Jesteśmy na takim etapie rozwoju, że możemy wykorzystać istniejący park maszynowy, sieć dystrybucji czy logistykę i jako pierwsza firma w Polsce rozpocząć produkcję, a docelowo - gdy już będą do tego odpowiednie regulacje prawne - sprzedaż produktów - wskazuje.

Pierwszy producent mięsa komórkowego w Polsce

Produkcją mięsa komórkowego zajmie się specjalnie powołana w tym celu spółka LabFarm Sp. z o.o. Działalność firmy w pierwszej fazie będzie związana z budową laboratorium i prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych.

- Jako firma odpowiedzialna chcemy również odpowiedzieć na trendy w zakresie zrównoważonego rolnictwa. Wśród zalet takiego podejścia są aspekty zarówno środowiskowe, etyczne, zdrowotne czy w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego - mówi nasz rozmówca.

Krzyżanowski zauważa, że produkcja mięsa w tradycyjny sposób ma duży negatywny wpływ na emisję gazów cieplarnianych czy zużycie wody.

- Gdy pojawiła się szansa pozyskiwania mięsa w niekonwencjonalny sposób, podjąłem decyzję aby rozwinąć ten obszar działalności. Obecnie na świecie jest kilkadziesiąt podmiotów, które aktywnie rozwijają ten obszar działalności. Na kilku rynkach, w tym w Singapurze czy Izraelu produkty oparte na mięsie komórkowym sprzedawane są już do klienta końcowego - dodaje.

Czym zajmie się spółka LabFarm?

Skąd firma pozyska finansowanie i know-how? Rozwój działalności firmy będzie realizowany w dwóch fazach: badawczo-rozwojowej oraz produkcji przemysłowej.

- Etap pierwszy zamierzamy sfinansować ze środków własnych i środków unijnych. W fazie drugiej będziemy łączyli środki własne i zewnętrzne - przewidujemy zaangażowanie inwestorów, środki publiczne czy dług - dodaje Krzyżanowski.

Przedsiębiorca nie ukrywa, że krytycznym elementem całego projektu będzie sukces fazy badawczo - rozwojowej.

- Do projektu zaangażowaliśmy naukowca, który jest również wspólnikiem spółki i który jako pierwszy w Polsce w warunkach laboratoryjnych wyhodował mięso metodą komórkową. Know-how w zakresie przetwórstwa mięsnego jest ramach Grupy KPS naszą mocną stroną - dodaje.

Produkcja mięsa z probówki w Polsce już w 2024?

Pomysłodawca przyznaje, że fazę produkcji przemysłowej będzie można rozpocząć już w 2024 roku.

- Obecnie kilkadziesiąt firm na świecie prowadzi produkcję mięsa komórkowego. Firmy czy ośrodki naukowe jednak niechętnie się dzielą technologią, a praca nad nią jest domeną naukowców czy technologów żywności. Kluczowym elementem projektu było pozyskanie partnera, który jako CSO firmy będzie odpowiedzialny za działalność naukową i badawczo-rozwojową. Na świecie są organizowane konferencje naukowe, wymiany doświadczeń, podczas których prezentowane są przełomowe odkrycia czy wyniki badań. Zamierzamy być aktywnym ich uczestnikiem - dodaje.

Według Krzyżanowskiego, produkcja mięsa komórkowego na skalę przemysłową może być największą innowacją obecnych czasów, która może zrewolucjonizować świat.

- Gdyby to było proste, to pewnie już dzisiaj mielibyśmy mięso komórkowe na półkach sklepowych. Wierzymy jednak, że dzięki naszemu zaangażowaniu, doświadczeniu, kompetencjom zespołu projektowego i przede wszystkim wynikom pracy zespołu biologów, biotechnologów, technologów żywności, dołożymy swoją "cegiełkę" do tej wielkiej transformacji w zakresie produkcji żywności. Fazę produkcji przemysłowej przewidujemy w 2024 r. - mówi.

LabFarm swoją działalność naukowo – badawczą prowadzi w Warszawie. 

- Chcemy aby w średnim okresie nasze miejsce miało strefę edukacyjną i było dostępne dla odwiedzających m.in. dla mediów. Bardzo ważnym elementem w całym projekcie jest edukacja, budowanie świadomości czym jest i jak powstaje mięso komórkowe? W pierwszej fazie zatrudniamy osiem osób, z czego połowę stanowi zespół badawczy - dodaje.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl