- Skonsolidowany koszt własny sprzedaży w I kwartale 2013 roku wyniósł 44 060 tys. zł. wobec 47 783 tys. zł w I kwartale 2012 roku, co oznacza spadek o 7,8 proc. W rezultacie powyższego zysk brutto ze sprzedaży grupy kapitałowej Mispol za I kwartał 2013 roku zmniejszył się o 2 391 tys. zł tj. o 25,8 proc. Wpłynęło na to przede wszystkim wypracowanie niższego zysku z działalności operacyjnej w segmencie dań gotowych. W efekcie niekorzystnych zmian w relacji pomiędzy przychodami i kosztami obniżył się wskaźnik rentowności brutto ze sprzedaży , którego wysokość wyniosła 13,5 proc. wobec 16,2 proc. w I kwartale 2012 roku. Na wystąpienie w I kwartale 2013 roku niższej rentowności brutto ze sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku miał wpływ wzrost cen surowców mięsnych: drobiowych i wieprzowych o około 5 proc., zarówno w grupie premium jak i w grupie podstawowej - podała spółka w raporcie.

Grupa kapitałowa Mispol osiągnęła wynik na działalności operacyjnej (EBIT) z działalności kontynuowanej za I kwartał 2013 roku w wysokości 1 162 tys. zł w stosunku do (3 073) tys. zł za I kwartał 2012 roku. Natomiast EBITDA (zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) z działalności kontynuowanej w analogicznych okresach wyniosła 2 574 tys. zł (I kwartał 2013 r.) i (1 202) tys. zł (I kwartał 2012 r.).
 
W analizowanym okresie 2013 roku wynik finansowy netto za I kwartał 2013 z działalności kontynuowanej wyniósł 318 tys. zł zaś za I kwartał 2012 roku (3 414) tys. zł.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl