Jak podał Mispol w komunikacie, wynik operacyjny z działalności kontynuowanej ukształtował się na poziomie od 1,1 mln zł do 1,3 mln zł, co oznacza wzrost od 4,2 mln zł do 4,4 mln zł. Wynik EBITDA z działalności kontynuowanej mieścił się w przedziale od 2,5 mln zł do 2,7 mln zł (wzrost od 3,7 mln zł do 3,9 mln zł). Wynik netto spółka szacuje na od (0,3) mln zł do 0,1 mln zł, co oznacza wzrost od 1,6 mln zł do 2,0 mln zł.

Z komunikatu spółki wynika, że w okresie styczeń-marzec br. w pozytywny sposób na wyniki Mispolu wpłynęła restrukturyzacja kosztów wytworzenia na poziomie TKW poprawiająca rentowność sprzedaży, zmiana i optymalizacja procesów związanych z gospodarką materiałową i zakupami surowcowymi, reorganizacja kosztów ogólnego zarządu oraz rozdzielenie procesów biznesowych w zakresie marek flagowych i marek własnych (optymalizacja kosztów sprzedaży).

Do innych pozytywnych efektów wymienianych przez spółkę należała likwidacja i zmniejszenie nierentownych kontraktów handlowych z sieciami handlowymi, przegląd portfolio produktowego Food i Petfood, poprawa cashflow poprzez zmniejszenie procentowego udziału należności i zobowiązań przeterminowanych, analiza i sprzedaż zbędnego majątku trwałego oraz restrukturyzacja zatrudnienia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Mispol za I kwartał 2013 roku zostanie przekazane do publicznej wiadomości 15 maja 2013 roku.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl