Mitmar rozbuduje zakład w Głownie

Zarząd Pamapol SA otrzymał 13 maja 2022 r. przez spółkę zależną Mitmar sp. z o.o. od Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej decyzję o wsparciu w zakresie nowej inwestycji położonej w gminie Głowno w powiecie zgierskim.
 
W ramach inwestycji Mitmar zamierza zwiększyć zdolności produkcyjne istniejącego zakładu poprzez zakup gruntu, rozbudowanie istniejących oraz wybudowanie nowych obiektów o charakterze produkcyjno-magazynowym, a także poprzez rozbudowę i zmodernizowanie parku maszynowego.

Mitmar z wsparciem na rozbudowę zakładu

 
Maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy w postaci ulg w podatku dochodowym wyniesie 19 mln zł.
 
Decyzja zakłada, że Mitmar w związku z realizacją nowej inwestycji zwiększy zatrudnienie na terenie realizacji nowej inwestycji poprzez utworzenie na terenie realizacji inwestycji co najmniej 5 nowych miejsc pracy w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. i utrzyma na terenie realizacji inwestycji to zwiększone zatrudnienie w terminie do dnia 31 grudnia 2030 r.

Ponadto, Mitmar ma ponieść na terenie realizacji nowej inwestycji koszty kwalifikowane nowej inwestycji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, o łącznej wartości 47,5 mln zł w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r.

Firma zobowiązana jest do spełnienia kryterium ilościowego, tj. do poniesienia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 30 mln zł. Zakończenie realizacji nowej inwestycji ma nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r.

Czym zajmuje się Mitmar?

Mitmar to należąca do Grupy Pamapol firma produkcyjno-handlowa, obecna na rynku mięsnym, polskim i zagranicznym od 1995 roku. Spółka oferuje szeroki asortyment mrożonego i chłodzonego mięsa: wieprzowego, wołowego i drobiowego oraz MOM.

Mitmar eksportuje swoje produkty do całej UE, do Europy Wschodniej, państwa bałtyckich, na Bałkany oraz na bardziej odległe rynki Azji i Afryki Zachodniej, gdzie eksportuje głównie polską wieprzowinę i drób.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl