W skład Kolegium Recenzji Eksperckiej wchodzi obecnie 50 niezależnych ekspertów w dziedzinie nauk o morzu oraz zarządzania rybołówstwem. Kolegium prowadzone jest przez MSC pod kierunkiem Komitetu Nadzoru Recenzji Eksperckiej złożonego z dwóch przedstawicieli Rady Interesariuszy MSC oraz jednego reprezentanta Komitetu Doradztwa Technicznego.

- Obecna ekspercka recenzja wstępnej oceny przeprowadzonej przez jednostkę certyfikującą jest istotnym elementem procesu oceny MSC, dającym pewność, że decyzje jednostki certyfikującej oparte są na dowodach i rzetelnych informacjach, które są rozpatrywane w sposób bezstronny i dokładny. Kolegium Recenzji Eksperckiej zostało ustanowione, by dać dodatkową pewność, że recenzenci są niezależni i dysponują wysokimi kwalifikacjami. Zapewnia również scentralizowane narzędzie monitorowania i udoskonalania efektywności recenzentów oraz gwarantuje, że rygor naszych standardów i procesu oceny jest dotrzymywany - mówi Dan Hoggarth, Przewodniczący ds. zarządzania standardami.

Członkowie Kolegium Recenzji Eksperckiej mają co najmniej pięcioletnie doświadczenie w odpowiedniej dziedzinie zarządzania lub badań dotyczących rybołówstwa lub ochrony mórz, jak również stosowne kwalifikacje akademickie. Ukończyli również szkolenie dotyczące Standardów Rybołówstwa MSC i mają obowiązek zgłoszenia potencjalnego konfliktu interesów w związku z oceną, której recenzji mieliby dokonywać.

Recenzenci dobierani są do przeglądu dokumentów oceny rybołówstwa na podstawie ich wiedzy na temat typu, lokalizacji oraz innych kwestii istotnych z punktu widzenia rybołówstwa. Każdy raport oceny rybołówstwa jest zwyczajowo recenzowany przez dwóch członków Kolegium Recenzji Eksperckiej, których wyborem kieruje dwóch niezależnych naukowców współpracujących z Kolegium.

Kolegium Recenzji Eksperckiej zostało powołane w ramach projektu pilotażowego w roku 2016, zgodnie z rekomendacjami z niezależnego przeglądu procedur MSC w roku 2011 oraz konsultacji z interesariuszami w 2013 roku. Jednostki oceniające (CAB), akredytowane do oceny rybołówstwa zgodnie ze Standardem Rybołówstwa MSC, zostały powiadomione o ostatecznym włączeniu Kolegium do formalnych procedur MSC w dniu 1 sierpnia 2017 r. Od 1 września 2017 r. recenzenci wszystkich nowych ocen rybołówstwa MSC muszą rekrutować się z Kolegium. 

- Rezultaty pilotażu są bardzo obiecujące. Zarówno jednostki certyfikujące, jak i rybacy dostrzegają korzyści z recenzji raportów z oceny dokonanej przez dwóch niezależnych recenzentów na wczesnym etapie oceny. Uwagi recenzentów stanowią dodatkowe źródło kontroli i przyczyniają się do większej przejrzystości raportów jednostek oceniających, które uznały tę informację zwrotną za pomocną. – mówi dr Keith Sainsbury, jeden z niezależnych naukowców Kolegium Recenzji Fachowej.

MSC (Marine Stewardship Council) jest niezależną, międzynarodową organizacją pozarządową. Wraz z naukowcami, rybakami oraz organizacjami ekologicznymi MSC opracowało standardy środowiskowe w zakresie zrównoważonego rybołówstwa, aby promować przyjazne środowisku praktyki rybackie wśród konsumentów i partnerów na całym świecie. Działania MSC obejmują wyróżnianie odpowiedzialnych praktyk rybackich certyfikatem MSC, certyfikację w łańcuchach dostaw, współpracę z partnerami biznesowymi oraz programy edukacyjne wpływające na decyzję zakupowe konsumentów na całym świecie.

Niebieski certyfikat MSC znajdujący się na produktach rybnych i owocach morza pochodzących ze zrównoważonych połowów, gwarantuje, że pochodzą one ze stabilnych i dobrze zarządzanych łowisk, a produktami rybnymi i owocami morza będziemy cieszyć się zarówno my jak i przyszłe pokolenia. 

Już ponad 300 grup rybackich z ponad 30 krajów świata posiada certyfikat MSC, a prawie 70 kolejnych przechodzi obecnie proces certyfikacji. Programem objętych jest już 10% światowych połowów. Dzięki temu na całym świecie dostępnych jest już ponad 24 000 produktów w ponad 100 krajach na całym świecie. W Polsce dostępnych jest już ponad 450 produktów, które można znaleźć w pierwszej w Polsce wyszukiwarce ryb i owoców morza ze zrównoważonych połowów.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl