Newma Hildings 7 maja ogłosiła wezwanie do sprzedaży 5.915.088 akcji Mispolu, po 2,23 zł za akcję. 

W wyniku wezwania wzywający razem ze swoją grupą kapitałową zamierzał uzyskać 100 proc. akcji Mispolu. Po zakończeniu wezwania wzywający zamierzał podjąć działania zmierzające do wycofania akcji Mispolu z obrotu na GPW.

Na dzień ogłoszenia wezwania Newma Hildings miała 5.351.315 akcji Mispolu, które stanowiły 29,92 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl