W wyniku wezwania wzywający razem ze swoją grupą kapitałową zamierza uzyskać 100 proc. akcji Mispolu. Po zakończeniu wezwania wzywający zamierza podjąć działania zmierzające do wycofania akcji Mispolu z obrotu na GPW.

Przyjmowanie zapisów w wezwaniu rozpocznie się 27 maja, a zakończy się 25 czerwca.

Na dzień ogłoszenia wezwania Newma Hildings posiada 5.351.315 akcji Mispolu, które stanowią 29,92 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

W połowie grudnia 2012 roku Newma Hildings wezwała do sprzedaży do 6.081.156 akcji Mispolu, stanowiących 34 proc. wszystkich akcji i głosów na WZA spółki po 1,03 zł za akcję. W wyniku wezwania, które zakończyło się 1 lutego 2013 roku, zawarto transakcje na 133.872 akcje.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl