Drugi Międzynarodowy Szczyt dotyczący Importu i Eksportu oraz Polityki Żywnościowej został zorganizowany przez Główny Urząd Jakości Nadzoru, Inspekcji i Kwarantanny (AQSIQ) oraz Chińskie Stowarzyszenie Kontroli i Kwarantanny Towarów Importowanych oraz Eksportowanych (CIQA). W szczycie uczestniczyli przedstawiciele administracji państwowych, stowarzyszeń branżowych oraz firm z sektora spożywczego z ponad 40 krajów. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie polityki związanej z importem oraz eksportem żywności, regulacjami chińskiego prawa dotyczącego wymiany handlowej z innymi krajami.

Po zakończeniu Szczytu miała miejsce uroczysta ceremonia podpisania ramowego porozumienia o współpracy pomiędzy KRD-IG a CIQA. Przedmiotowa umowa umożliwi obu stronom podejmowanie wspólnych działań w obszarze związanym z dostępem polskiego drobiu do rynku chińskiego, w tym w zakresie wymiany informacji na temat jakości i bezpieczeństwa eksportowanego mięsa drobiowego. Jednym z elementów współpracy będzie prowadzenie szkoleń dla członków KRD-IG, tak aby produkowane przez nich mięso drobiowe spełniało wszystkie wymogi prawne pozwalające na eksport z Polski do Chin.

- Obecnie do Chin importuje się mięso głównie z Brazylii oraz zaledwie kilku pozostałych państw na świecie. Polska jest jedynym krajem członkowskim UE dopuszczonym do sprzedaży drobiu na tamtejszy rynek. W celu zwiększenia możliwości eksportowych, postanowiliśmy rozpocząć współpracę celem wypracowania rozwiązań korzystnych zarówno dla Polski, jak i dla Chin. Dlatego też od kilku miesięcy wspólnie pracowaliśmy nad stworzeniem memorandum dotyczącego współdziałania pomiędzy naszymi krajami, które jest ukoronowaniem szeregu działań mających przynieść obu stronom wymierne korzyści – podsumowuje Łukasz Dominiak, dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa.

W ostatnich miesiącach KRD – IG odbyła szereg spotkań się z przedstawicielami administracji ChRL, których efektem było nawiązanie ściślejszej współpracy z tamtejszymi służbami weterynaryjnymi, tj. AQSIQ oraz CNCA, odpowiedzialnymi m.in. za akredytację polskich zakładów drobiarskich do eksportu na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej. Wśród nich należy wymienić m.in. udział dyrektora generalnego KRD-IG Łukasza Dominiaka w misji Komisarza Unii Europejskiej Phila Hogana do Chin i Japonii w połowie kwietnia br., a także obecność i promocja europejskiego drobiu w Szanghaju, na jednym z największych wydarzeń sektora rolno-spożywczego w Azji – targach SIAL China, w ramach programu „Europejski drób – w jakości siła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl