Poprzednie przepisy były w tym względzie łagodniejsze. Ponadto lokalne władze będą miały większe uprawnienia w nakłanianiu posiadaczy zwierząt do ich szczepienia. Pryszczyca jest chorobą, która dotychczas występowała endemicznie na większości terytorium Turcji. Zaczęło się to zmieniać od czasu wprowadzenia przed czterema laty obowiązkowego programu szczepień.

Tym niemniej źródła epidemii tej choroby pojawiają się regularnie ze względu na przemycanie zwierząt przez granicę oraz braku stosowania się do obowiązkowych szczepień. Według tureckich specjalistów, z powodu pryszczycy Turcja ponosi straty wynoszące około 90 mln USD rocznie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl