Rozporządzenie uwzględnia decyzję Rady 2013/125/UE z dn. 25 lutego 2013 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, odnoszącego się do zmian list koncesyjnych w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do UE.

Porozumienie to przewiduje dodatkowe ilości w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz do Unii mięsa drobiowego i produktów wieprzowych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl