Zarząd Pamapol S.A. poinformował, że 24 stycznia 2020 r. powziął informację o podpisaniu przez KOWR kolejnej umowy na dostawy artykułu spożywczego realizowanego w ramach Podprogramu.
 
Na mocy zawartej Umowy Pamapol zobowiązał się do dostarczenia, w okresie od stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. gołąbków w sosie pomidorowym o wymaganiach jakościowych określonych w Umowie, na rzecz organizacji partnerskich: Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Polskiego Czerwonego Krzyża.
 
Wartość dostaw objętych treścią Umowy wynosi ok. 16,2 mln zł brutto. Tym samym łączna wartość umów zawartych z KOWR przez Pamapol i spółkę zależną Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. (WZPOW) wynosi 74,5 mln zł brutto. 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl