Walne upoważniło także zarząd do cofnięcia złożonego do KNF wniosku o zniesienie dematerializacji, wystąpienia do sądu z informacją o uchyleniu zaskarżonej uchwały delistingowej, skutkującej zakończeniem prowadzonego w nim postępowania, oraz do dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jakie zarząd uzna za niezbędne do zniesienia skutków uchwały delistingowej.
 
W uzasadnieniu do projektu uchwały spółka podawała, że w ocenie zarządu w ciągu ostatnich miesięcy nastąpiła istotna zmiana w zakresie perspektyw rozwojowych spółki oraz całej grupy, w tym m.in. pojawiły się korzystne zmiany w strukturze sprzedaży spółki, w szczególności wzrost eksportu.
 
"Zdaniem zarządu spółki, w sytuacji ograniczonych możliwości finansowania bankowego i przy jednoczesnych wiarygodnych prognozach wzrostów potrzeb rozwojowych spółek grupy, niezbędne jest poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania. W tym kontekście obecność spółki na rynku regulowanym daje znacząco więcej możliwości i zwiększa szanse na pozyskanie środków finansowych" - napisano w projekcie uchwały.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl